Завідувача кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Михайла Мартинюка обрано дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України Відділення загальної середньої освіти. Ректорат, професорсько-викладацький склад та профком університету щиро вітає Михайла Тадейовича, трудовий шлях якого нерозривно пов’язаний із вишем. Читайте також: Науковці ХПІ виграли грант німецького фонду – 20 000 €   Михайло Мартинюк є автором понад 200 наукових праць. Працює над розробкою проблем методики викладання фізики та астрономії в загальноосвітній школі і вищих педагогічних закладах, є автором 5 монографій і співавтором 12 підручників з фізики та астрономії для учнів загальноосвітньої школи. Михайло Тадейович брав участь у підготовці матеріалів до Національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття», є одним із розробників Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство, фізика», 2004 р.), співавтором попередніх та чинних навчальних програм з фізики та астрономії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Читайте також: Команди трьох українських університетів виступатимуть у першості світу з програмування в США Під керівництвом професора відбулося становлення фізико-математичного факультету, з його ініціативи та під його науковим керівництвом на факультеті створено навчально-методичний центр «Планетарій». Крім того, вчений створив і продовжує здійснювати наукове керівництво науково-дослідною лабораторією «Проблеми дидактики фізики в основній школі», роботу якої координує Інститут педагогіки НАПН України; є директором науково-дослідного центру подвійного підпорядкування МОН і НАПН України «Інформаційно-комунікаційні технології навчання фізики і астрономії», які працюють у складі УДПУ. Професор Мартинюк забезпечує роботу аспірантури з напрямку 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Читайте також: Обов’язки державної виконавчої служби вивчали львівські студенти-правознавці За особисті досягнення в галузі педагогічної науки та практичний внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в педагогічну практику нових методик навчання Михайло Мартинюк був неодноразово нагороджений почесними відзнаками. Центр культури і дозвілля “Гаудеамус” УДПУ імені Павла Тичини

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу