Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини як учасник спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» розпочав роботу над проведенням педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови.

85 студентів факультету іноземних мов, які навчаються за напрямом підготовки «Філологія. Мова і література (англійська)», стали учасниками І етапу педагогічного експерименту. Викладання методики здійснюється англійською мовою, базується на особистісно-орієнтованому підході та інтерактивних методах і прийомах роботи. На заняттях студенти виконують комунікативні завдання, здійснюють ситуаційні дослідження, групові проекти, розв’язують проблеми тощо. Такий підхід сприяє розвитку автономності майбутніх вчителів англійської мови, усвідомленню власної відповідальності за результати свого навчання та спрямований на формування низки компетентностей, якими має володіти фахівець нового покоління.

2

Паралельно з вивченням дисципліни студенти набувають практичного досвіду роботи в школі як спостерігачі, працюючи під керівництвом досвідчених учителів англійської мови та виконуючи спеціально розроблені до кожного модуля завдання.

Курс методики забезпечують досвідчені викладачі кафедри англійської мови та методики її навчання, доценти Алла Гембарук, Олена Бевз і викладач Олександр Слободяник, які є розробниками інноваційної програми підготовки шкільного вчителя нового покоління. До пілотування активно залучаються також викладачі факультету, які неодноразово підвищували свій фаховий рівень у зимових і літніх школах професійної майстерності, організованих Британською Радою в Україні спільно з Асоціацією вчителів англійської мови в Україні.

1

Інформує  прес-служба УДПУ  імені Павла Тичини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *