Нещодавно на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі, відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет–конференція «Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницької діяльності: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики». Читайте також: У Львівському кооперативному коледжі економіки і права відбувся англомовний літературний вечір «Шекспір з нами» Із вітальним словом виступив ректор ХДУХТ, д-р техн. наук, проф., академік УАН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Олександр Черевко: “Приємно констатувати, що проведення наукового  заходу  такого  рівня  у  нашому  виші вже  стало доброю традицією. Виняткова  актуальність  питань  щодо  узагальнення  та поширення наукового досвіду з фінансів, обліку і аналізу для забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур в умовах глобалізації  та  інформатизації обумовила  зацікавленість  науково-педагогічної  спільноти  і  фахівців-практиків  України,  Білорусі, Болгарії,  Литви та Словаччини. Нинішнє представницьке зібрання сприятиме  інноваційному  розвитку  освітянських  послуг, інтенсифікації зусиль у вирішенні актуальних завдань теорії і практики фінансів,  обліку  та  аналізу  підприємницької  діяльності, а також взаємному збагаченню досвіду роботи різних  наукових  шкіл  бухгалтерського обліку,  економічного  аналізу,  аудиту  і  фінансів  концептуальними підходами  до  формування  інформаційного  середовища  з обґрунтування та розробки ефективної стратегії розвитку підприємств. Упевнений,  що  і  надалі  науково-педагогічна  спільнота  України й інших країн світу докладатиме зусиль для розвитку методології обліку, аналізу,  аудиту,  фінансів  та  підготовки конкурентоспроможних  і мобільних кадрів нової генерації, здатних посилити позиції України на глобальному ринку праці”. У конференції взяли  участь представники з Харківського державного університету  харчування та торгівлі, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Національної академія статистики, обліку та аудиту, Житомирського національного технологічного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного аграрного університету  імені В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, Полоцького державного університету (м. Новополоцьк, Республіка Білорусь), Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва) та інші. Читайте також: Як студенти Львівського кооперативного коледжу економіки і права радіодиктант писали Львівський кооперативний коледж економіки і права представив викладач циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Михайло Голубка з доповіддю на тему: «Поширення економічних знань на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ- першій половині ХХ століття: фінансові, господарські, просвітницькі інституції та персоналії» Читайте також: Козацькі забави згуртували студентів і педагогів львівського коледжу За результатами роботи конференції був виданий збірник  наукових  праць із результатами наукових  досліджень, що спрямовані на узагальнення та поширення наукового досвіду з фінансів, обліку й аналізу для забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур в умовах глобалізації. За інформацією прес-служби ЛККЕіП