Із нагоди відзначення Всесвітнього дня науки в ім’я розвитку і миру науковці та студентство Хмельницького національного університету провели цікаві наукові дискусії за результатами реалізації міжнародного проекту TEMPUS «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями». Викладачі і студенти кафедри менеджменту ХНУ в режимі online взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Університет і лідерство», що проходила у Київському інституті вищої школи ім. Б. Грінченка при Національній Академії педагогічних наук України. Мета конференції – обмін інформацією про результати реалізації проекту TEMPUS у країнах-учасницях Міжнародного консорціуму. Учасники мали можливість порівняти підходи до впровадження результатів проектів у різних університетах, взяти участь у науковій дискусії, поділитися власним досвідом. Участь студентів у роботі наукового форуму такого високого рівня стала  важливим доповненням до чинних форм надання навчальної інформації, оскільки дала змогу послухати виступи сучасних лідерів університетської освіти, громадської думки та бізнесу про те, як втілювати в життя найсміливіші проекти, вести за собою однодумців і переконувати тих, хто чинить опір прогресивним змінам. Це послугує їм хорошою мотивацією для розвитку навичок лідерства вже в процесі навчання в університеті. Завдяки  об’єднаним зусиллям кафедри менеджменту та кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНУ, які залучили до наукових слухань студентів відповідних спеціальностей, відбувся розширений науково-практичний семінар «Стратегічні пріоритети розвитку інклюзії в освітньому просторі Хмельниччини». Він став завершальним етапом реалізації проекту TEMPUS «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями». У роботі семінару взяли активну участь не лише науковці університету, а й керівники різних освітянських закладів м. Хмельницького. Доповіді учасників семінару були змістовними, насиченими цікавими прикладами, доносили до слухачів нові факти і спонукали до дій. Загалом, за результатами відзначення Всесвітнього дня науки в ім’я миру і розвитку у Хмельницькому національному університеті можна стверджувати, що безпосереднє залучення студентів до наукових дискусій дає їм змогу відчути усю важливість проблем, які досліджуються в рамках міжнародних проектів. Водночас це формує підґрунтя для активної участі молоді у вирішенні актуальних проблем суспільства. Інформація відділу зв’язків з громадськістю ХНУ