Державна науково-технічна бібліотека України з 1 листопада 2016 року розпочала прийом для депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту, до яких належать: Читайте також: Затверджено Типове положення про ради молодих вчених при органах виконавчої влади наукові роботи, науково-технічні розробки; літературні твори: рецензії, статті, лекції, промови, проекти офіційних документів, підручники, монографії, доповіді тощо; аудіовізуальні твори; зображення макетів, символіки, творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографії, ілюстрації, карти, плани, ескізи; переклади, адаптації, компіляції та інші переробки; комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, мультимедіа та комплексні об’єкти в електронному вигляді; комерційні таємниці (ноу-хау); раціоналізаторські пропозиції. Депонування в бібліотеці результатів вашої інтелектуальної діяльності дасть змогу засвідчити пріоритет їх створення та слугуватиме  доказовою  базою при захисті авторських прав. Крім цього, за бажанням автора об’єкт може бути оприлюднений та, у випадку його копіювання на запити третіх осіб, з кожної копії автор або співавтори отримають винагороду, згідно з умовами договору про використання копії результату інтелектуальної  діяльності. Порядок депонування та зразки документів викладені в Інструкції про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту в Державній науково-технічній бібліотеці України, з якою можна ознайомитись на сайті бібліотеки – http://www.gntb.gov.ua  або одержати на ваш запит. До кінця 2016 року процедура депонування безкоштовна, в подальшому – згідно з тарифами бібліотеки, що зазначені в Переліку платних послуг ДНТБ України зі змінами та доповненнями, що внесені наказом від 26.10.2016р. №30. Запрошуємо вас депонувати в ДНТБ України результати своєї інтелектуальної діяльності. Ми збережемо ваш інтелектуальний продукт і допоможемо перетворити його на джерело пасивного прибутку. Телефон для довідок:  (044) 529 34 91 Е-mail: depon@gntb.gov.ua Інформує МОН України