На базі факультету прикладної математики відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2016». Читайте також: Освіта та наука – пріоритетні напрямки співпраці МОН з КНР, – Лілія Гриневич Вітаючи учасників конференції, доктор фізико-математичних наук Олена Кісельова зазначила, що захід сьогодні є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Він демонструє актуальність проблем розробки, створення та впровадження систем управління та обробки інформації нового покоління. «Останнім часом факультет прикладної математики ДНУ пожвавлює роботу не лише з регiональними та всеукраїнськими компанiями IT-галузi, а й з компанiями, які потужно зарекомендували себе на мiжнародному ринку. Щорiчно випускники нашого факультету обiймають посади розробникiв, тестувальникiв, керiвникiв проектiв у IT-компанiях рiзних рiвнів. Хочу нагадати, що в основi будь-яких розробок і технологiй лежать математичнi пiдходи та алгоритми, саме тому будь-який розвиток технологiй неможливий без фундаментальних математичних дослiджень”, – наголосила Олена Кісельова. До програми конференції цього року було включено 6 пленарних і 139 секційних доповідей. Їх тематика охопила проблеми ідентифікації складних систем, застосування нейрокомп’ютерних мереж, нейронних інформаційних технологій, нейронечітких моделей представлення та обробки знань, теоретичні та прикладні питання системного аналізу, використання сучасних інформаційних технологій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Читайте також: Як поліпшити якість адміністративних послуг у ВНЗ, обговорили на міжнародному семінарі Велика кількість доповідей була присвячена проблемам моделювання, алгоритмізації, теорії функцій, статистики, моніторингу, експертних систем програмування, оптимізації та інших сфер, суміжних із проблемами штучного інтелекту. Міжнародну науково-практичну конференцію проводив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України. Читайте також: ТДАТУ налагоджує співпрацю з роботодавцями За 14-рiчну iсторiю участь у конференцiї взяло понад 2 000 учасникiв. Щорiчно учасниками заходу стають як провiднi фахiвцi з Днiпра, Києва, Запорiжжя, а також Великої Британії, Нiмеччини, Сполучених Штатiв Америки, так і студенти, аспіранти й молоді вчені, які добре розуміють актуальність досліджувальних питань і необхідність своєї участі в їх вирішенні. За інформацією ДНУ ім. Олеся Гончара

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу