У НМЦ «Агроосвіта» 23 листопада відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення».  Читайте також: ЖДУ імені Івана Франка зібрав науковців на вебінар з питань професійної комунікації У  конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники вищих навчальних закладів, представники бізнесу, фермерських господарств, органів місцевого самоврядування, дорадники, інші особи, діяльність яких пов’язана з розвитком сільських територій. Це – представники 30 вищих навчальних закладів, наукових установ (ННЦ «Інститут аграрної економіки», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Укрпромагропродуктивність», Консалтингове агентство «УкрАгроКонсалт», Agricom Group, Міжнародна фінансова корпорація), громадських організацій (Добробут громад, Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, Народний рух захисту Землі),  викладачі  Житомирського національного агроекологічного університету.

Захід проходив у  форматі панельних дискусій за напрямами «Сільські території в період змін» та «Основні напрями діяльності аграрних навчальних закладів та наукових установ у реалізації концепції сталого розвитку сільських територій». Серед головних тем дискусійних панелей було обговорення питань ролі навчального закладу в розвитку сільських територій та реалізації спільних міжнародних проектів із розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; напрями оптимізації співпраці аграрних вишів із представниками малого аграрного виробництва; взаємодія дорадчих служб з наукою, освітою, бізнесом, місцевою владою; потенціал кластерів у вирішенні завдань сталого розвитку сільських територій; мотивація і напрями підтримки малих форм господарювання у сільському господарстві; управління науковими дослідженнями щодо сталого сільського розвитку; роль наукових і освітніх установ у розвитку сільських територій і передачі знань сільському населенню; соціальна відповідальність агробізнесу в контексті сільського розвитку в Україні, розвиток несільськогосподарських галузей на сільських територіях та інші не менш цікаві теми. Читайте також: У ХНЕУ імені С. Кузнеця презентували європейський проект із вивчення іноземних мов «Lingtwins» Конференцію відкрили Олена Ковальова, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Максим Кобзистий, начальник відділу організації наукового супроводу та трансферу інновацій департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики України, Ігор Будько, завідувач сектору аграрної та спеціальної освіти департаменту вищої освіти МОН, Віталій Саблук, експерт Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, та Тетяна Іщенко, в.о. директора Науково-методичного центру «Агроосвіта». У своїх виступах  учасники зібрання відзначали роль соціальної відповідальності бізнесу стосовно місцевого населення (з такою доповіддю виступила Лариса Левківська, Житомирський національний агроекологічний університет), ілюстрували зарубіжний досвід організації системи освіти та її зв’язок з практикою (Марія Ярошко, Німецько-український агрополітичний діалог, Йоахім Ленц, керівник проекту «Німецько-Українська співпраця в галузі органічного сільського господарства»), демонстрували механізм та наслідки організації самозайнятості малих виробників (Віктор Терес, голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад»), акцентували увагу на сутності та ролі малих форм господарювання на селі (Ігор Прокопа, Інститут економіки та прогнозування), демонстрували розробки науковців для господарств як елементів підвищення їх стійкості (Іван Грабар, Житомирський національний агроекологічний університет), запропоновано впроваджувати європейський досвід сталого сільськогосподарського розвитку (Ніколя Перрен, радник із питань сільського господарства Посольства Франції в Україні), висвітлено досвід організації родових садиб як одного з напрямів розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості (Михайло Васильєв, громадська організація «Народний рух захисту Землі»). Читайте також: МОН щодо показу в Миколаївському НУ імені В. О. Сухомлинського документального фільму «Ті, хто прийшли до влади» Тема конференції є однією із глобальних груп проблем сучасності, що пов’язані з взаємовідносинами людини і природи (обмеженість природних ресурсів, зміна клімату, енергетична, сировинна, продовольча, охорона навколишнього середовища, зайнятість населення, розвиток території). Тобто проблеми взаємодії людини та середовища проживання, суспільства і природи. Крім того, у загальному масштабі зростає прагнення населення до поліпшення своїх статків. Усе це потребує зміни підходів до політики, підприємництва, науки, освіти та прийняття практичних рішень. Глобальні процеси економіки країни вирішуються на регіональному рівні. До 2030 р., за дослідженнями науковців, найбільший попит матимуть фахівці виробничих спеціальностей, зокрема у сфері агровиробництва і сільського господарства. Сільське господарство забезпечує нас продуктами харчування, природними ресурсами, формує культурні ландшафти та сільські території. Привабливість сільських територій, створення комфортних умов для життя на селі дуже важливі для всього суспільства. На сьогодні здійснюються заходи щодо удосконалення та оптимізації державної підтримки аграрної галузі, створення сприятливих умов для розвитку саме малого та середнього бізнесу, розвитку кооперації на селі, розбудови інфраструктури аграрного товарного ринку. Все це має сприяти розвитку сільських територій, створенню нових робочих місць, залученню інвестицій. Читайте також: Іван Драч – Почесний доктор Острозької академії Університет, коледж мають виступати як драйвери інновацій, як фактори розвитку регіону (вплив на зайнятість, розвиток місцевого бізнесу, особливо малого, які можуть супроводжуватися навчальним закладом, сприяти розвитку місцевої громади). Зрозуміло, що на конференції неможливо дати відповіді на всі запитання та вирішити всі проблеми. Але будь-яке питання потребує обговорення. Тому учасники конференції, заслухавши виступи щодо стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій та засад сталості із урахуванням ролі і напрямів модернізації діяльності аграрних навчальних закладів та наукових установ у реалізації концепції сталого розвитку сільських територій і підвищення якості життя людей у сільській місцевості, визнали за необхідне: – сприяти просвітницькій роботі серед сільського населення шляхом створення навчально-консультативних центрів на базі навчальних і науково-дослідних установ, дорадчих служб, розвитку проектів допомоги; – рекомендувати навчальним закладам, науково-дослідним установам запровадити проведення циклів тематичних навчально-практичних семінарів з поширення засад та результатів наукових досліджень щодо реалізації концепції сталого розвитку сільських територій у вітчизняній практиці; –  забезпечити консолідацію зусиль наукового потенціалу ВНЗ аграрного профілю та науково-дослідних установ щодо надання консультаційної підтримки сільським громадам у реалізації основних напрямів стратегії розвитку аграрного сектору України, розробки та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій та інвестиційних проектів із урахуванням економіко-еколого-соціальної їх ефективності, що сприятиме раціональному використанню виробничого сільськогосподарського виробництва, поліпшенню добробуту сільського населення, створенню нових робочих місць, підтримці розвитку підприємницької ініціативи у суб’єктів малого агробізнесу, збереженню навколишнього середовища, розвитку органічного виробництва тощо; –  узагальнити зарубіжний досвід та вітчизняну практику щодо створення, функціонування дієздатних регіональних об’єднаних територіальних громад, а також забезпечити його поширення серед органів місцевого самоврядування; –  об’єднати зусилля вітчизняної аграрної освіти, науки та практики, а також передовий зарубіжний досвід для підвищення професійного рівня дорадників, розвитку дорадчої освіти; –  забезпечити модернізацію освітніх програм підготовки здобувачів аграрної освіти (молодший спеціаліст, бакалавр та магістр) шляхом орієнтації на інновації в аграрному секторі та з огляду на регіональні особливості. М. Плотнікова, Інформаційне бюро Ради молодих вчених ЖНАЕУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу