Державне замовлення для аграрних вишів у середньому становить 30% від потреби галузі, 80% наявної в навчальних закладах техніки морально та фізично застаріли, на цьому наголосив ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко під час наради-семінару з питань підготовки фахівців для аграрного сектора й ефективного використання земельних і майнових ресурсів. Читайте також: Умови прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 році зареєстровано в Мін’юсті “На 50 % задовольняється потреба вишів у земельних ресурсах, які до того ж постійно потерпають від рейдерських захоплень, на всі виші маємо менше п’яти тисяч голів великої худоби, а вартість енергоносіїв та комунальних послуг зашкалює!” – зазначає Станіслав Миколайович. Він також озвучив пропозиції керівників навчальних закладів міністерств, парламенту й уряду, які останнім часом були акумульовані.  Серед них: Внесення змін до ст.197 Податкового Кодексу України щодо діяльності навчально-дослідних господарств, прирівнення їх до виробників сільськогосподарської продукції; Нормування діяльності коледжів, збереження їх фінансування з держбюджету; Посилення наукової, дослідницької складової, створення за підтримки міжнародних організацій кількох міжуніверситетських наукових центрів для спільної дослідницької діяльності та навчально-практичних центрів, найсучасніших ферм, переробних підприємств, зразкових фермерських господарств; Поглиблення співпраці з роботодавцями, бізнесом, фермерами, поліпшення практичної підготовки випускників університетів і коледжів; Зміцнення наукового, навчально-методичного забезпечення, постійне оновлення змісту аграрної освіти та вдосконалення міжнародної співпраці; Уточнити показники держзамовлення на спеціальності, які готують в аграрних університетах; Звернути увагу на соціально-побутові умови навчання студентів, щорічно передбачаючи додаткові кошти на облаштування гуртожитків, навчальних корпусів, їдалень, спортивних споруд; Переглянути фінансово-економічні нормативи навчальних закладів, врахувати специфіку функціонування агробіологічних навчальних закладів; Сприяти навчальним закладам у проходженні ліцензування й акредитації робітничих професій як необхідної складової професійної підготовки кадрів; МОН спільно з Мінагрополітики України розробити рекомендації щодо спільного обробітку землі, спільної діяльності, лізингу техніки; Із Закону України «Про вищу освіту» вилучити ступінь вищої освіти «молодший бакалавр», а в проекті Закону України «Про професійну освіту» освітньо-професійний ступінь «молодший спеціаліст» замінити на «молодший бакалавр»; Переглянути наказ МОН від 07.06.2002 р. №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників», оскільки він дисонує з чинним Законом України «Про вищу освіту», та невідкладно видати новий з урахуванням зміни обсягу навчального навантаження; Внести зміни до ст. 22 Податкового Кодексу України щодо віднесення видатків на розвиток освіти і науки до валових витрат; Внести зміни до проекту Державного бюджету України на 2017 рік щодо участі в програмах державної підтримки агропромислового комплексу вищі аграрні навчальні заклади І-ІV р. а. та заклади професійної освіти. Інформує прес-служба Національного університету біоресурсів і природокористування України