Згідно з пунктом 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 3, гарантується виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Коло осіб, віднесених до 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та для яких передбачені пільги і компенсації, визначено пунктом 3 статті 14 цього закону.

Статтею 15 закону передбачені підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема,  підставою для визначення статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і таких, які самостійно переселилися, відповідно до статті 4 є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення. Підставами для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

Видача довідок про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення здійснюється органами місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 6 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення», соціальні стипендії призначаються зокрема студентам вищого навчального закладу з числа осіб, яким, згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги під час призначення стипендії. Пунктом 35 Порядку передбачено, що студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, яким згідно з цим законом гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів із ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія – 170 гривень.

Для вирішення питань з призначення стипендії студентам навчальні заклади створюють стипендіальні комісії, до складу яких входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів, представники профспілкових та самоврядних організацій студентів (п.8 Порядку).

Згідно з пунктом 18 Порядку, особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії відповідно до «чорнобильського» закону, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їхнє право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

Реєстр осіб, яким призначаються стипендії, затверджує керівник навчального закладу за поданням стипендіальної комісії (п. 8 Порядку).

Інформація Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу