У Закарпатському iнститутi пiслядипломної педагогiчної освiти за iнiцiативи кафедри педагогiки та психологiї та кабiнету методики викладання суспiльно-гуманiтарних та художньо-естетичних дисциплiн вiдбулася Обласна науково-методична конференцiя, присвячена 125-й рiчницi вiд дня народження визначного педагога, письменника та видавця Олександра Маркуша (1891-1971). Олександр Маркуш, автор понад 20 пiдручникiв для початкової середньої школи, увiйшов у культурно-освiтнiй процес нашого краю насамперед тим, що протягом 17 рокiв, починаючи вiд 1922 року, видавав журнал для учнiв і молодi «Наш рiдний край», додаток «Вiночок для пiдкарпатських дiточок», у яких головним завданням вбачав виховання молодi засобами етнопедагогiки. Вiдкрив конференцiю заступник директора з науково-дослiдної роботи та наукової дiяльностi ЗIППО, кандидат iсторичних наук М. Басараб, який наголосив на актуальностi краєзнавства в навчально-виховному процесi сучасної школи, висвiтлив особливостi епохи 20-30 рр. ХХ ст. на Закарпаттi. П. Ходанич, доцент кафедри суспiльно-гуманiтарної та етико-естетичної освiти ЗIППО, розкрив особливостi культурно-освiтнього процесу на Закарпаттi в часи О.Маркуша, окреслив його роль як автора пiдручникiв та прозаїка. Л.Ходанич, к.п.н., доцент, завiдувач кафедри педагогiки та психологiї, висвiтлила роль О.Маркуша в розвитку лiтератури для дiтей на Закарпаттi, здiйснила рiзнобiчний аналiз повiстi-казки «Пригоди Вовчка Товчка» у контекстi дитячої лiтератури Закарпаття.

Голова Закарпатської органiзацiї Нацiональної спiлки письменникiв України Василь Густi подiлився з присутнiми спогадами про О. Маркуша, вiдзначив його творчу манеру як модернiста. Методична частина конференцiї мiстила цiкавi розробки урокiв з лiтературного краєзнавства, якi пiдготували вчителi української мови та лiтератури – слухачi курсiв пiдвищення квалiфiкацiї. Особливо цiкавим видався досвiд учителя Завадкiвської ЗОШ I-II ступенiв Воловецького району Н.Далекорей, яка в деталях розповiла про вiдкритий урок у 8 класi за оповiданням О.Маркуша «Федорова служба». За інформацією Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу