Навчання української мови як іноземної в Україні та за кордоном належить до актуальних питань. Оволодіння українською мовою необхідне і важливе для визначення рівня володіння українською мовою іноземними громадянами, мігрантами, біженцями, особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України, а також вивчення державної мови українцями за кордоном. В Україні у 2014 році вперше розроблено авторським колективом Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної» (рівні: А1 – С1) (наказ МОН України від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»). Із метою популяризації і утвердження української мови як засобу спілкування в міжнародному середовищі підготовлено наказ МОН України від 06.07.2016 № 808 «Про утворення робочої групи з розроблення Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної  (рівні А1-С1)». 03 жовтня 2016 року у Міністерстві освіти і науки України відбулося перше засідання робочої групи з розроблення Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівні А1-С1). Учасниками цього засідання стали експерти з Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», представники Українського центру оцінювання якості освіти, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, представники МОН України (управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти) та Інституту модернізації змісту освіти. У результаті обговорення питань, які було винесено згідно з порядком денним засідання, членами робочої групи прийнято рішення: створити єдиний стандарт з української мови як іноземної, об’єднавши розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Львівського національного університету імені Івана Франка, використати міжнародний досвід та врахувати пропозиції менеджерів проектів з англійської мови Британської Ради. З огляду на вищезазначені дії зі складу представників робочої групи визначено незалежну  фокус-групу з удосконалення стандарту з української мови як іноземної за участю освітян Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Інституту слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана у Мюнхені, Німеччина. З огляду на актуальність питання та розуміючи важливість порушеної теми, під час проведення IV Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова у світі»  (9 листопада 2016 року, МІОК) Міністерство освіти і науки України офіційно звернулося листом до учасників конференції з різних країн світу із проханням проаналізувати удосконалений стандарт з української мови як іноземної відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти («CEFR»). Міністерство освіти і науки України запрошує освітні установи України та закордоння, громадські організації тощо до громадського обговорення  ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ з української мови як іноземної. Пропозиції просимо надсилати до 9 січня 2017 року на електронну пошту:  ukrmova_zo@ukr.net Інформація МОНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу