У зв’язку із прийняттям І сесією ІІ Всеукраїнського з’їзду представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів рішення про дострокове відкликання зі складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Руснак О. В., обраної за квотою здобувачів вищої освіти, оголошується про початок виборів для заміщення вакантної посади члена НАЗЯВО. Висування кандидатів регулюється відповідним Порядком, затвердженим з’їздом. Кандидатом до НАЗЯВО може бути особа, яка є здобувачем вищої освіти та відповідає вимогам, визначеним частиною другою статті 19 Закону України «Про вищу освіту». Суб’єктами висування кандидатів можуть бути: органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів; громадські об’єднання, що є членами або кандидатами у члени Європейського об’єднання студентів (European Students’ Union). Особи, висунуті кандидатами, мають подати до оргкомітету на електронну адресу oss.congress.2@gmail.com у строк до 31 січня 2017 р. в електронному (сканованому) вигляді такі документи: заяву про реєстрацію кандидатом (форма заяви); розширений професійний життєпис у форматі Europass – українською та англійською мовами; мотиваційний лист у довільній формі; рекомендаційні листи, документи, що підтверджують досвід діяльності у сфері забезпечення якості вищої освіти, співпраці із іноземними вищими навчальними закладами тощо, документи, що підтверджують знання іноземних мов – за бажанням кандидата; рішення (протокол, витяг з протоколу) органу студентського самоврядування, статутного органу управління громадського об’єднання про висування кандидата; копію статуту громадського об’єднання – якщо суб’єктом висування було громадське об’єднання; копію студентського квитка, довідки із вищого навчального закладу або іншого документа, що підтверджує статус здобувача вищої освіти; довідку про відсутність судимості, видану в установленому порядку; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». За бажанням кандидат може подати до оргкомітету також декларацію академічної доброчесності (форма декларації). У декларації зазначаються всі наукові роботи, автором (співавтором) яких є кандидат, як оприлюднені, так і неоприлюднені. Причому кандидат надає посилання на тексти всіх таких робіт, оприлюднені у вільному доступі, або надсилає до оргкомітету їх тексти, надаючи згоду на їх оприлюднення. Подані декларації та тексти наукових робіт будуть опубліковані оргкомітетом разом з іншими документами кандидатів. Вибори члена НАЗЯВО будуть проведені на ІІ сесії з’їзду, яка відбудеться орієнтовно у першій половині лютого 2017 р. Контактні особи – Олександра Новик (голова оргкомітету з’їзду, 063-679-57-01), Микита Євстіфеєв (відповідальний секретар оргкомітету з’їзду, 096-206-07-11).

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу