“Гріш ціна черговим “сенсаційним фізкультурним відкриттям” у ЗМІ, – запевнили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, прокоментувавши ситуацію навколо уроків із фізкультури. Засоби масової інформації продовжують робити «сенсаційні відкриття» щодо проведення занять з фізичної культури у школах. Після «відміни оцінювання» взялися досліджувати роль медичних працівників у проведенні занять у спортивних залах та на спортмайданчиках. Доінформувалися до того, що «зобов’язали» медиків відвідувати всі уроки фізичної культури, та ще й здійснювати певну діяльність замість учителів. Так, Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров’я  України та  Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 передбачено медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання, але також передбачена і орієнтовна кратність його проведення. Посада контролюючого Мінімальна кількість разів Мета перевірки на місяць протягом семестру протягом навчального року Директор школи *   1 2 – 3 адміністративне інспектування Заступник директора з навчально-виховної роботи *   1 2 – 3 методичне інспектування Заступник директора  з виховної роботи * 1 4 8 оздоровчо-виховна робота Класні керівники ** 1 4 8 відвідування учнями уроків, дисциплінованість, успішність учнів Медичний персонал ** 1 3 6 МПК*** за змістом і методами проведення уроків фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів * для одного потоку класів ** для кожного класу *** МПК – медико-педагогічний контроль Як бачимо з таблиці, 1 раз на місяць – це не кожен урок, а проводять його не тільки медичні, а й педагогічні працівники. Ще одне «сенсаційне відкриття» – це проведення медичними працівниками пульсометрії. Зауважуємо, що не тільки під час медико-педагогічного спостереження, а й під час кожного уроку вчителі фізичної культури слідкують за рівнем фізичного навантаження учнів проводячи пульсометрію: у 2–3-х учнів різної статі пульс вимірюють до початку занять, після ввідної частини уроку, після проведення загальних вправ, після рухової гри, після заключної частини уроку та через 3-5 хв. після закінчення уроку. За графічним зображенням кривої, яка будується вчителем, визначається рівень фізичного навантаження учнів. За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.   Інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС, уд./хв.) до 140 уд./хв. – легке фізичне навантаження; 141 – 160 уд./хв. – середнє фізичне навантаження; більше 160 уд./хв. – значне фізичне навантаження; ЧСС- частота серцевих скорочень. Пульсометрія дозволяє вчителеві вдало дозувати навантаження на уроці. За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу