До порядку денного чергового засідання Комітету було внесено низку важливих питань і законопроектів. Зокрема, щодо забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальною літературою, якій надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

До заходу долучилися заступники міністра освіти і науки Володимир Ковтунець і Максим Стріха, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина, представники Національної академії наук та національних галузевих наук, а також представники громадських організацій із захисту прав осіб з інвалідністю.

литвиносв

Усі учасники засідання наголосили  на неприпустимості таких формулювань, що “таврують” дітей, принижують честь і гідність учнів з особливими потребами, можуть призвести до конфліктів в учнівському середовищі та фактично знищують саму концепцію інклюзивної освіти.

За результатами обговорення Комітетом ухвалено рішення:

  1. Акцентувати увагу Міністерства освіти і науки України в частині забезпечення навчальними посібниками спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.
  2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення щодо проведення службового розслідування стосовно порушення законодавства під час надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літератури для дітей з особливими потребами;  центральним органам виконавчої влади під час розроблення нормативно-правових документів та навчально-методичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами використовувати термінологію відповідно до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю.
  3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України вилучити у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами навчальну літературу, назва якої не відповідає термінології Конвенції про права осіб з інвалідністю і порушує права дітей з особливими потребами, та забезпечити таку категорію осіб необхідними підручниками.

Проект Закону “Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)” № 3416 від 05.11.2015 року за авторством О.Фельдмана спрямований на забезпечення реалізації держаних гарантій на отримання певного рівня освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я. Під час обговорення і члени Комітету, і керівництво Міністерства освіти і науки підтримали рішення щодо відхилення цього документа з огляду на те, що на цей час в Україні розроблено і набули чинності законодавчі та нормативно-правові акти, які врегульовують питання освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я, а також включено до проекту Закону України «Про освіту».

спываковський

Проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року визначає основні цілі, напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років та має стати основою середньострокового бюджетного планування, щорічних деталізованих планів дій Уряду, стратегічних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
План базується на 5 основних пріоритетах, містить 85 пріоритетних напрямів діяльності –  економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією, безпека та оборона.

Зважаючи на серйозність питання і необхідність додаткового його вивчення задля прийняття, члени Комітету ухвалили рішення щодо перенесення  розгляду проекту Плану на наступному засіданні.

Нормами проекту Закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та лінії зіткнення)” № 5089 від 25.10.2016 року за авторством М.Найєма, О. Недави передбачається посилення державних гарантій здобуття освіти для дітей, які в даний час проживають у зоні проведення антитерористичної операції, між територіями що контролюються владою України, та територіями, які тимчасово не підконтрольні українській владі.
Комітет одностайно підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

Стосовно проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)” № 4957 від 20.10.2016 року,  за результатами обговорення було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити цей законопроект, як такий, що створює загрозу зменшення питомої ваги земельних ділянок особливо цінних земель у складі земельного фонду України шляхом зміни їх цільового призначення, може негативно позначитися на інтенсифікації наукових досліджень, унеможливить отримання нових знань за результатами досліджень.

На завершення відбулося обговорення питання щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 року  “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків”.
За словами першого заступника міністра освіти і науки України Володимира Ковтунця, міністерство планує здійснити заходи задля вирішення питання програмного забезпечення , що надалі використовуватиметься для забезпечення функціонування ЄДЕБО: набуття державою  власності  усіх майнових, в тому числі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення , або замовлення нового програмного забезпечення, усі права якого належатимуть державі.

Після інформації, наданої першим заступником міністра освіти і науки, Комітет ухвалив рішення  рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

1. До 1 червня 2017 року вирішити питання розроблення та апробації програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.

2. Внести зміни до Технічних вимог до апаратного та програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1461 від 6 грудня 2016 року, якими передбачити наявність програмного забезпечення, що дасть змогу вносити до ЄДЕБО відомості про успішність атестації, що є підставою для переведення на наступний навчальний семестр/рік або видачі дипломів про професійно-технічну та вищу освіту.

3. Усунути усі недоліки функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), виявлені під час вступної кампанії 2016 року.

4. Врахувати пропозиції Національної академії педагогічних наук України та вищих навчальних закладів України щодо технічного удосконалення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти та приведення її функціонування у відповідність до сучасних технічних можливостей.

5. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів про освіту у 2017 році.

6. У порядку здійснення контрольних функцій розглянути стан виконання Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у пункті 2 цього Рішення, на засіданні Комітету в червні 2017 року.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу