9 серпня на базі державного навчального закладу «Запорізький професійний будівельний ліцей» відбулася серпнева конференція педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області, на якій підбито підсумки діяльності системи ПТО в 2011/2012 навчальному році щодо забезпечення умов якісної професійно-технічної освіти та визначено пріоритетні завдання в новому навчальному році.

Під час пленарного засідання розглянули питання соціального партнерства професійно-технічних навчальних закладів і роботодавців, його ролі у забезпеченні професійно спрямованого навчання кваліфікованих робітників у діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Після пленарного засідання працювали секції директорів ПТНЗ, заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи, заступників директорів ПТНЗ з виховної роботи, секція голів осередків ПТНЗ асоціації «Профтехшкола Запоріжжя».

На конференції розглянуто питання виконання плану державного замовлення, порядку укладання договорів щодо підготовки робітничих кадрів, підготовки матеріально-технічної бази державних ПТНЗ до роботи в новому 2012/2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період, фінансування системи ПТО області, ліцензування нових професій, атестації навчальних закладів, випуску учнів ПТНЗ у 2012 році, організації літнього оздоровлення та відпочинку, результатів моніторингу веб-сайтів ПТНЗ. Розглянуто підсумки перевірки стану контролю організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесу ПТНЗ, а також навчальні досягнення учнів за минулий навчальний рік. Окрім того, звернуто увагу на зміни до програми «Статистика ПТНЗ».

Також під час конференції педагогічні працівники сформували ряд завдань, виконання яких забезпечить стале функціонування та розвиток професійно-технічної освіти регіону. Серед них: оновлення законодавчо-нормативної бази системи освіти; модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі; інформатизація, удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти і науки;  забезпечення національного моніторингу системи освіти тощо.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу