Днями у світ вийшов другий номер глянцевого журналу для педагогів молодшої школи «Перша вчителька». «Це особливе перше вересня для укра­їнської освіти, особливий початок нового навчального року,  – пише у своє­му вітальному слові до читачів заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Жебровський.  – По суті це старт нової української школи. Першо­класники навчатимуться за новими сучас­ними європейськими стандартами і про­грамами… Це старт нової ідеології освіти». То про що читачі змо­жуть дізнатися, розгорнув­ши другий номер «Першої вчительки»? Великий блок матеріа­лів присвячений саме впро­вадженню нових стандар­тів початкової освіти. Адже на вчителів чекає багато ро­боти  – тепер усі учні молодших кла­сів вивчатимуть іноземну мову з першого класу, а ще в програмі буде інформати­ка, виділяється в окремий дуже цікавий курс природознавство. Звичайно, впроваджувати всі ці ново­введення буде непросто, особливо коли йдеться про  вчителя-початківця. Тому саме на нього розрахована стаття, в якій «зубри» по­чаткової школи діляться до­свідом і дають слушні пора­ди «новобранцям». Не залишилися за бортом і соціальні проблеми: ми розповімо вам, як будують сімейний бюджет молоді вчителі, які пільги передбачені для сільських педагогів і для вчителів-і пенсіонерів. Окрема велика тема номеру  – взаємовідно­сини між батьками й учите­лями.Як правильно провести перші батьківські збори, що таке «батьківська парта» в перших класах, які висновки треба зро­бити після того, як відбулися віртуальні збори батьків майбутніх першокласників і взагалі  – як учителю і батькам знайти спільну мову  – про все це ви зможете прочитати в журналі. Звичайно, ми не оминули психолого-педагогічну тематику. Науково-популяр­ні статті про особливості підготовки до школи, про те, як правильно розсадити дітей у класі, враховуючи їх психологіч­ні риси і стан здоров’я, не лише розкри­ють ці теми, а й дадуть вчителю корисні практичні поради. В рубриці «Здоров’я» ви довідаєтесь про дуже серйозну проблему, яка тур­бує як педагогів, так і учнів  – хвороби шлунково-кишкового тракту. Як уникну­ти хвороби, харчуючись у шкільній їдаль­ні? Якої дієти краще дотримуватися вчи­телеві і дитині? У рубриці «Особистості» ви прочита­єте про двох видатних жінок-педагогів. Одна з них – Софія Русова  – уособлює історію української педагогіки, друга  – академік Олександра Савченко  – її су­часність. У рубриці «Творча майстерня вчителя» ми пропонуємо і сценарій свята Першого дзвоника, і технологію організації роботи з підручником, і ще багато корисного. Ви зможете ознайомитися з останніми нака­зами й листами Міністерства освіти і на­уки, молоді та спорту України.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу