05 квітня команда науковців Житомирського національного агроекологічного університету професор Зінчук Т.О. (керівник), доценти Куцмус Н.М., Данкевич В.Є., Ковальчук О.Д., Левківська Л.М. та Усюк Т.В. в рамках реалізації проекту Міністерства освіти і науки України «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи» зустрілись з найактивнішими членами Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області.

Проект (2017-2019 рр.) спрямовано на формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських громад з урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних та екологічних проблем сільських територій. В основу проекту покладено європейський досвід становлення сучасної людиноцентричної моделі сільського розвитку, яка, на відміну від традиційної аероцентричної, забезпечує врахування інтересів та потреб сільського населення, можливості рівного доступу до суспільних благ.

У національній моделі інклюзивного розвитку сільських громад буде враховано особливості формування ринку землі та реалізації земельних відносин; організаційне та інституційне забезпечення розвитку економіки громади на засадах кооперації, вертикальної інтеграції та диверсифікації; загрози та ризики екологічному добробуту; природні принади сільських територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій формуватимуться з урахуванням європейських стандартів якості життя та соціальних гарантій, гендерної рівності, значущості лідерського потенціалу сільських громад.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу