Студент спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського кооперативного коледжу економіки і права Михайло Голубка, взяв участь у  ІІ Міжнародній студентській інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», яку проводила кафедра обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України.

Метою конференції було здійснення комплексного наукового розгляду  стану, перспектив та актуальних проблем обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, установлення контактів між ученими різних країн,  дослідницьким досвідом та обмін науковими результатами.

На конференції розглянуто стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Значну увагу приділено реформуванню фінансово-економічної системи в умовах європейської інтеграції; сучасному стану та напрямкам удосконалення обліку і звітності суб’єктів господарювання; аналізу і контролю у системі управління підприємством; розвитку системи оподаткування в умовах євроінтеграції; інформаційним технологіям в обліку, аналізі і аудиті.

У конференції брали участь представники Національного лісотехнічного університету України, Uniwersytetу Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnikу L?dzka Politechnikн ?wi?tokrzyska, Житомирського державного технологічного університету, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського національного аграрного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Національного університету харчових технологій,Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет Банківської справи», Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет Банківської справи», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Житомирського торговельно-економічного коледжу КНЕУ, Львівського державного коледжу  харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій.

Читайте також: Безвіз сприятиме розвитку академічної співпраці європейських та українських університетів, – Лілія Гриневич

По закінчені наукового заходу, всі  учасники отримали Збірник тез ІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів»

Прес-служба Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.