Нещодавно у  Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Всеукраїнська наукова конференція для студентів вищих навчальних закладів України І – ІІ рівнів акредитації на тему “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки”, у якій взяли участь 45 представників з 21 навчального закладу, що представляли 12 міст України.

Захід організували Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ, кафедра бухгалтерського обліку та кафедра аудиту, аналізу та оподаткування, Інститут модернізації змісту освіти МОН України,  Національна академія статистики, обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет та  Житомирський державний технологічний університет.

Метою конференції було залучення студентів і молодих учених до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка  молоді у сфері обліку, оподаткування, аналізу і контролю.

З вітальним словом виступили: Петро Куцик, голова оргкомітету, професор, ректор; Богдан  Семак, професор, проректор з наукової роботи; Тамара Герасименко, доцент, директор Інституту економіки та фінансів; Василь Бачинський, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Костянтин Редченко, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування;  Михайло Голубка, завідувач кафедри обліку та фінансово-економічної діяльності ВНЗ “Львівський кооперативний коледж економіки і права”; Одарка Чабанюк, Тарас Мельник, доценти кафедри бухгалтерського обліку та інші.

Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами:

  • Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів;
  • Теорія, методика та організація економічного аналізу в умовах глобалізації;
  • Стан і напрями розвитку контролю в умовах інтеграції національної економіки;
  • Проблеми теорії та практики оподаткування.

На конференції були представлені також стендові доповіді студентів, аспірантів, магістрантів та  викладачів кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, аналізу та оподаткування Інституту економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету.

Молоді науковці яскраво й успішно презентували результати своїх наукових досліджень. Доповіді учасників конференції були цікаві та змістовні.

Доброю традицією стало, започатковане організаторами конференції, нагородження учасників за найкращі доповіді додатково за номінаціями: «Оригінальність теми та важливість результатів дослідження», «Практична значущість результатів дослідження» та « За креативність у дослідженні проблем бухгалтерського обліку, аналізу та контролю».

Цьогорічне  нагороди за оригінальність теми та важливість результатів дослідження отримали – Юрій Батенчук (науковий керівник,  доц. Тарас Мельник ) та Валентина Федяєва  (науковий керівник,  професор  Анатолій Москаленко),  за практичну значущість результатів дослідження – Оксана Будай (науковий керівник проф. Петро Куцик ) та Неля Тертишна (науковий керівник проф. Юстина Верига ), за креативність у дослідженні проблем бухгалтерського обліку, аналізу та контролю – Даніелла Софілканич (науковий керівник доц. Одарка Чабанюк) та  Андрій Грицак (науковий керівник викл. Михайло Голубка).

ВНЗ “Львівський кооперативний коледж економіки і права” представили викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності та  студенти з спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Оціночна діяльність».

Зокрема, викладачі Михайло Голубка та Ольга Мельник доповідали на тему: «Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кооперативних підприємствах: теоретичний аспект», Марія Бордуляк– «Документування руху товарів і продуктів  у споживчій кооперації» (науковий керівник – Михайло Голубка, викладач вищої категорії, циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності),  Михайло Голубка «Значення документації та звітності у бухгалтерському обліку» (науковий керівник – Ольга Мельник, викладач ІІ категорії, циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності) з доповіддю, яка була представлена на англійській мові, виступив Андій Грицак «Теоретичні аспекти обліку та оподаткування інтернет-торгівлі», переклад виступу – Надія Ілик (студентка ЛККЕіП) (науковий керівник – Михайло Голубка, викладач вищої категорії, циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності).

Робота конференції знайшла широку зацікавленість серед вчених, фахівців бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу, оподаткування та студентської молоді і пройшла в атмосфері  творчого пошуку та жвавого спілкування між учасниками.

При підведенні підсумків конференції організатори заходу подякували всім присутнім за активну участь у науковому заході. На завершення студентам-учасникам конференції урочисто вручено сертифікати, науковим керівникам подяки, а переможцям  у номінаціях – грамоти.

Організатори XII Всеукраїнської науково-практичної конференції  провели екскурсії культурними та історичними пам’ятками м. Львова  учасникам наукового заходу. За результатами конференції тези учасників опубліковані у Збірнику матеріалів конференції.

Довідково: Серед виступів найбільше запам’ятались: Оксана Будай з доповіддю на тему: “Окремі організаційні аспекти обліку операцій з переробки давальницької сировини” (студентка освітнього рівня магістра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: проф. Петро Куцик , Львівський торговельно-економічний університет); Неля Тертишна, з доповіддю на тему: “Відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності” (студентка освітнього рівня магістра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: проф. Юстина Верига, Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”); Христина Козярська, з доповіддю на тему: “До питання удосконалення обліку розрахунків із покупцями” (студентка освітнього рівня магістра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: доц. Тамара Герасименко, Львівський торговельно-економічний університет); Валентина Федяєва  з доповіддю на тему: “Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення зростання аграрної сфери економіки” (студентка напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, наук. керівник: професор  Анатолій  Москаленко, ВП Ніжинський агротехнічний інститут); Аліна Соколова з доповіддю на тему: “Сучасні підходи до застосування нормативного методу обліку витрат на хлібопекарському підприємстві” (студентка освітнього рівня магістра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: проф. Василь Бачинський, Львівський торговельно-економічний університет); Андрій Грицак з доповіддю на тему: “Теоретичні аспекти обліку та оподаткування інтернет-торгівлі” (студент спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», наук. керівник: Михайло Голубка, викладач вищої категорії ВНЗ “Львівський кооперативний коледж економіки і права”);Ольга Кушнір, з доповіддю на тему: “Плата за землю юридичними особами: нарахування, звітність, сплата” (студентка освітнього рівня бакалавра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: професор Петро Куцик, Львівський торговельно-економічний університет); Юрій Батенчук, з доповіддю на тему:  Роль бухгалтера-експерта під час розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері (студент напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”, наук. керівник: доц. Тарас Мельник, Львівський торговельно-економічний університет); Даніелла Софілканич, з доповіддю на тему:  “Інформаційні системи в побудові управлінського обліку готелю” (студентка освітнього рівня бакалавра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: доц. Одарка Чабанюк, Львівський торговельно-економічний університет); Анна-Христина Відута, з доповіддю на тему:  “Правові аспекти професійної відповідальності аудиторів в Україні” (студентка напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”, наук. керівник: доц.Тарас  Мельник, Львівський торговельно-економічний університет); Олександр Кравець, з доповіддю на тему:  “Сутність та класифікація дебіторської заборгованості” (студент освітнього рівня магістра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: доц. Марія Чік, Львівський торговельно-економічний університет); Лоретта Солонтай, з доповіддю на тему:  “Особливості обліку доходів у готелях” (студентка освітнього рівня бакалавра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, наук. керівник: доц. Одарка Чабанюк, Львівський торговельно-економічний університет).

За інформацією прес-служби Львівського кооперативного коледжу економіки і права