Відповідно до наказів департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації у період з 16 до 18 травня 2017 року експертні комісії провели ІІ етап атестаційних експертиз Свалявського професійного будівельного ліцею та Берегівського професійного ліцею сфери послуг, а також Перечинського професійного ліцею та ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з окремих професій.

З метою визначення спроможності навчальних закладів реалізувати державні вимоги до провадження освітньої діяльності була здійснена комплексна перевірка наявної навчально-матеріальної бази та системи управління процесом підготовки кваліфікованих робітників.

За результатами виконання комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок експертні комісії дали оцінку рівня навчальних досягнень учнів. Зрізи знань проводились у випускних групах як із одинарних професій, так і з кожної складової інтегрованих професій.

Загалом комплексні кваліфікаційні завдання, що складалися з теоретичної та практичної частин, виконувало 357 учнів, що становить 96 % контингенту випускних груп із 15 професій. Кожний учень виконував завдання із професійно-практичної підготовки у навчально-виробничих майстернях та лабораторіях на робочих місцях, оснащених необхідними інструментами, обладнанням, матеріалами відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з конкретних професій та рівнів робітничих кваліфікацій. Випускники виявили в основному достатній рівень професійних знань, умінь та навичок, що свідчить про належну організацію навчально-виховного процесу в навчальних закладах, які атестувалися.

Під час проведення атестаційних експертиз визначалася спроможність ПТНЗ здійснювати підготовку робітничих кадрів на другому атестаційному рівні із рівнем знань, умінь і навичок відповідно до державних вимог (стандартів). Для цього аналізувалися наявна матеріально-технічна база і навчально-методичне забезпечення щодо відповідності вимогам навчальних планів і програм, якісний і кількісний склад педагогічних працівників для забезпечення належного рівня професійної підготовки.

5

На підставі аналізу матеріалів експертиз комісії дійшли висновку, що наявна навчально-матеріальна база та система управління процесом підготовки кваліфікованих робітників Свалявського професійного будівельного ліцею, Берегівського професійного ліцею сфери послуг, Перечинського професійного ліцею та ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» з визначених ліцензованих професій у цілому дозволяє реалізувати державні вимоги до здійснення освітньої діяльності, про що свідчать результати навчальних досягнень учнів та інші показники навчальних закладів.

Інформує навчально-методичний центр ПТО у Закарпатській області