Національний університет «Острозька академія» долучився до проекту Сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), який стартував в Україні минулого року.

Тепер у виші використовуватимуть обов’язкову перевірку на плагіат автоматизованим інструментом «Unplag»  на базі ІС «Moodle». Така інтеграція двох систем дає можливість автоматизувати процес перевірки, адже роботи студенти завантажуватимуть в систему Moodle, які автоматично перевірятимуться на плагіат. Викладач отримуватиме інформативний звіт із перевірки кожної роботи без необхідності використовувати інші системи.

Роботи перевірятимуться не тільки через внутрішню базу навчального закладу, а й через інтернет-джерела.

«Першочергово проект був зорієнований на десять університетів України, утім починання підхопили й українські бібліотеки. Завдяки ініціативі Української бібліотечної асоціації та проекту „Культура академічної доброчесності: роль бібліотек“ Наукова бібліотека Острозької академії також приєдналась до процесу впровадження академічної доброчесності», — розповідає директор бібліотеки Юрій Коцюк.

На думку пана Юрія, одним із важливих інструментів на шляху академічної доброчесності є використання автоматизованих засобів перевірки текстів на плагіат. Так, відповідно до попередніх досліджень, проведених ним серед студентів та викладачів, самі ж респонденти запропонували обов’язкову перевірку на плагіат академічних текстів.

За інформацією НУ «Острозька академія»