Уряд призначив академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам ВНЗ та 24 аспірантам. Відповідне розпорядження було прийнято 14 червня 2017 року, під час засідання Кабміну.

Стипендіатів було відібрано згідно з пропозиціями вищих навчальних закладів. Попередньо кандидатури також розглядалися вченими радами вишів та погоджувались з органами студентського самоврядування.

Студенти університетів, академій та інститутів отримуватимуть 2100 гривень на місяць, а аспіранти – 5664 гривень.

Список студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на ІІ семестр  2016/17 навчального року

 

АЛІЄВА Камелія Ейвазівнастудентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)
БАСАНЕЦЬ Анастасія Сергіївнастудентка Харківського національного аграрного університету імені                      В. В. Докучаєва
БЕГА Вікторія Тарасівнастудентка Національного університету «Острозька академія» (Рівненська область)
БОВСУНОВСЬКА Ірина Юріївнастудентка Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету         (м. Дніпро)
БОКИЙ Антон Володимировичстудент Національного транспортного університету (м. Київ)
БОРИСОВ Роман Андрійовичкурсант Військової академії (м. Одеса)
БУЗИНОВСЬКА Катерина Андріївнастудентка Уманського національного університету садівництва (Черкаська область)
ВАСИЛЕВСЬКА Оксана Андріївнастудентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ВАСЮК Соломія Володимирівнакурсант Львівського державного університету внутрішніх справ
ГАВРИЛЮК Сергій Андрійовичстудент Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
ГЕРУС Людмила Петрівнастудентка Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
ГЛАДУН Юрій Олександровичстудент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
ГЛІБОВИЦЬКИЙ Богдан Ігоровичстудент Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»     (м. Івано-Франківськ)
ГЛУЩЕНКО Ганна Євгенівнастудентка  Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
ГОРБАТЮК Валентина Вікторівнастудентка Одеського національного  економічного університету
ГОФМАН Анастасія Ігорівнакурсант Військового інституту Київського національного університету    імені Тараса Шевченка
ГРИГОР’ЄВ Сергій Миколайовичстудент Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)                
ДАВИДЕНКО Андрій Миколайовичстудент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
ДОМАНІЧ Максим Євгеновичстудент Донецького національного університету імені Василя Стуса               (м. Вінниця)
ДУБІНЕНКО Катерина Анатоліївнастудентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)
ДУПІК Елеонора Анатоліївнастудентка Одеської державної академії будівництва та архітектури
ЖЕРДЄВА Маргарита Ігорівнастудентка Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)
ЖУРАВЕЛЬ Вікторія Вікторівнастудентка Чернігівського національного педагогічного університету імені               Т. Г. Шевченка
ЙОСИПЕНКО Оксана Олегівнастудентка Полтавської державної аграрної академії                                                   
ІЛЬЧЕНКО Роман Анатолійовичстудент Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (Дніпропетровська область)
КАЛЮЖКА Владислав Юрійовичстудент Харківського національного медичного університету
КИРПЕНКО Євгеній Віталійовичкурсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
КЛИМ Ганна Дмитрівнастудентка Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
КОВАЛЬЧУК Марина Олегівнастудентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
КОЛОДІЙЧИК Дмитро Сергійовичстудент Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»      
КОРКІШКО Анастасія Вікторівнастудентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили              (м. Миколаїв)
КОРШИКОВА Анастасія Анатоліївнастудентка Київського національного університету будівництва і архітектури
КОШМАН Станіслав Андрійовичстудент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  (м. Дніпро)
КРАВЧЕНКО Анастасія Олександрівнакурсант Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
КРУШЕНИЦЬКА Ірина Петрівнакурсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації           (м. Київ)
КУДРЯВЦЕВ Андрій Валерійовичстудент Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
КУЗЬМЕНКО Ірина Андріївнастудентка Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»      (м. Покровськ Донецької області)
КУНДЕЛЬСЬКА Ірина Сергіївнакурсант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
ЛИСТОПАД Андрій Володимировичстудент Національного університету харчових технологій  (м. Київ)                
ЛИСЯК Юлія Олександрівнастудентка Харківського національного університету будівництва та архітектури
ЛІСАЙ Надія Геннадіївнастудентка Донецького національного медичного університету (м. Лиман Донецької області)
ЛІСОВЕНКО Маргарита Олександрівнастудентка Сумського державного університету
ЛУЩАН Вікторія Олександрівнастудентка Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
МАВРОДІЙ Тетяна Володимирівнастудентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
МАНЯЦА Марія Сергіївнастудентка Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
МАСЛЄННІКОВА Аліна Олегівнастудентка Харківського національного університету радіоелектроніки
МАЦКІВ Богдан Миколайовичстудент Херсонського  національного технічного університету
МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА Ольга Юріївнастудентка Національної музичної    академії України імені П. І. Чайковського                (м. Київ)
МИСАКОВЕЦЬ Святослав Андрійовичстудент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)
МИХАЙЛОВСЬКИЙ Ярослав Максимовичстудент Запорізького державного медичного університету          
МУСІЄНКО Вікторія Вікторівнастудентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Запорізька область)
НІКА Юлія Олександрівнастудентка Полтавського національного педагогічного університету імені               В. Г. Короленка
ОБИТОЦЬКА Марія Володимирівнакурсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
ОЛЬХОВИК Олена Володимирівнастудентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ПАНІДІНА Вікторія Артурівнастудентка Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний  аграрний університет»   
ПАНЧЕНКО Анастасія Олександрівнастудентка Житомирського національного  агроекологічного університету
ПЕТРОВ Владислав Олександровичкурсант Харківського національного університету внутрішніх справ
ПИРОГОВ Вячеслав Олексійовичстудент Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ПОЛОЗУН Людмила Сергіївнастудентка Сумського національного аграрного університету
ПОЛЯНСЬКА Анастасія Дмитрівнакурсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ПОПОВА Зоряна Миколаївнастудентка Херсонського  національного технічного університету
ПОСТОЛОВСЬКА Мар’яна Миколаївнастудентка Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
ПОТРИВАЄВА Олександра Ігорівнастудентка Миколаївського національного аграрного університету
ПРИЙМА Богдан Олександровичкурсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)
ПРИЛЄПСЬКА Любов Павлівнастудентка Херсонського державного університету   
РЕЗНІК Марія Станіславівнастудентка Херсонського  національного технічного університету
РЕШЕТНІКОВА Катерина Олександрівнастудентка Національного університету «Одеська  морська академія»
РОГОЗЯНСЬКА Тетяна Петрівнастудентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Черкаська область)
РОЙ Анжела Вікторівнастудентка Харківської державної академії фізичної культури
РУСАНЕВИЧ Анастасія Тарасівнастудентка Маріупольського державного університету (Донецька область)
РЯЗАНОВ Микола Романовичстудент Донецького національного університету імені Василя Стуса               (м. Вінниця)
СЕНАТОСЕНКО Вікторія Олександрівнастудентка Маріупольського державного університету (Донецька область)
СИМОНОВА Ганна Михайлівнакурсант Одеського державного університету внутрішніх справ
СІГОВА Христина Віталіївнастудентка Центральноукраїнського національного технічного університету    (м. Кропивницький)
СКРИПНИК Максим Ігоровичстудент Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)
СЛОБОДЯН Оксана Анатоліївнастудентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
СПІЦИНА Єлизавета Євгеніївна                                                                                                                студентка Національного авіаційного університету (м. Київ)
СТАВЕРТІЙ Анастасія Андріївнастудентка Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова
СТЕЛЬМАЩУК Іванна Олександрівнакурсант Національної академії Державної прикордонної служби України                           імені Богдана Хмельницького                             (м. Хмельницький)
ТАНАСІЙЧУК Ольга Ярославівнастудентка Кам’янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка (Хмельницька область)
ТКАЧУК Надія Олегівнастудентка Чернігівського національного технологічного університету
ТУЧАПЕЦЬ Анастасія Андріївнастудентка Львівського інституту економіки і туризму
ТЯЖИНА Валентина Артемівнастудентка Київського національного торговельно-економічного університету
ФАДЄЄВА Лілія Олександрівнастудентка Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет» (Дніпропетровська область)
ФЕДОРЧУК Ольга Святославівнастудентка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь Київської області)
ХАМАТГОРА ЄВАЮлія Римівнастудентка Бердянського державного педагогічного університету (Запорізька область)
ХОДАКІВСЬКА Дарина Олегівнастудентка Київського національного університету культури і мистецтв
ЦВІРКУН Альона Сергіївнастудентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ЧЕРКЕВИЧ Ольга Олександрівнастудентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
ЧУДОВСЬКА Катерина Геннадіївнастудентка Житомирського державного університету імені Івана Франка
ШАЛЯПІНААльона Сергіївнастудентка Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)
ШАРОНОВ Ігор Вячеславовичкурсант Херсонської державної морської академії
ШЕПТИЦЬКА Ярина Романівнастудентка Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»        (м. Львів)
ШЕРСТЮКОлексій Олександровичстудент Київського національного торговельно-економічного університету
ШИМАНСЬКИЙ Андрій Олексійовичстудент Вінницького національного медичного університету імені                    М. І. Пирогова
ШИХОВ Петро Володимировичстудент Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Київська область)
ЩЕРБАКОВ Сергій Олеговичстудент Харківської державної академії дизайну і мистецтв
ЯКОВЕЦЬ Марина Володимирівнастудентка Черкаського державного технологічного університету
ЯРЖЕМСЬКА Єлизавета Володимирівнастудентка Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний  аграрний університет»
ЯРМОЛЕНКО Наталія Олександрівнастудентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

 

Список аспірантів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2017/2018 навчальний рік

АМІНОВ

Руслан Флузович

 

аспірант Запорізького національного університету

 

БІЛАЙ

Юрій Вікторович

 

аспірант Бердянського державного педагогічного університету (Запорізька область)

 

ГРИЦАЙ

Юрій Володимирович

аспірант Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 

ЗАХАРЧЕНКО

Ірина Вікторівна

 

ад’юнкт Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

 

КІР’ЯНЧУК

Василина Федорівна

 

аспірантка Національного університету «Львівська політехніка»

 

КОЗЕНКОВА

Владислава Дмитрівна

 

аспірантка Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

 

КРЮКОВА

Анна Ігорівна

 

аспірантка Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

 

КУЦИК

Катерина Володимирівна

 

ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

 

МАКСИМОВСЬКИЙ

Микита Ігорович

аспірант Харківської державної академії культури

 

МАКОГАНЮК

Анастасія Олегівна

аспірантка Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

 

МАСАЛОВИЧ

Юрій Степанович

аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

 

МОЛДАВЧУК

Оксана Василівна

 

аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

 

НОВІК

Олена Ігорівна

 

аспірантка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська область)

 

ОЛАР

Олександр Валеріувич

 

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

ПАНТЄЛЄЄВА

Ксенія Олександрівна

 

аспірантка Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (м. Київ)

 

ПАШИНСЬКИЙ

Микола Вікторович

 

аспірант Центральноукраїнського національного технічного університету       (м. Кропивницький)

 

ПАРХОМЕНКО

Григорій Петрович

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

ПЕТРЕНКО

Анастасія Вадимівна

 

аспірантка Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ)

 

ПИТЮК

Олеся Юріївна

аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

САМОЙЛЕНКО

Олександр Олександрович

 

ад’юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

 

САРКІСЯН

Гор Саркісович

 

аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

 

СЕНКО

Ілля Михайлович

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

ЦИБУЛЬНИК

Марія Олексіївна

 

аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ЯХНЕВИЧ

Марія Ярославівна

аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича