На базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Організатор наукового заходу – Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась  член правління Укркоопспілки, директор департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н. Лідія Войнаш.

 

Лідія Герасимівна наголосила, що конференція проводиться за географічним принципом: у Львівському торговельно-економічному університеті та у Полтавському університеті економіки та торгівлі. Також вона закликала до наукового диспуту з метою формування системного підходу щодо удосконалення діяльності підприємств, шляхом реалізації інноваційних процесів.

14700776

До привітання долучився ректор університету, професор Петро Куцик та закликав молодих науковців до плідної наукової дискусії з обговорення актуальних проблем, що впливають на ефективну діяльність підприємств.

Заступник голови правління спілки споживчих товариств Львівської області Микола Хлевинський привітав присутніх у чарівному місті Лева та наголосив на необхідності проведення подібних заходів з метою залучення результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і організацій системи споживчої кооперації України.

Участь в науковому заході взяли представники Львівського торговельно-економічного університету, Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Чернігівського кооперативного коледжу, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу та Львівського кооперативного коледжу економіки і права.

Усього було подано 43 наукові доповіді студентів.

Метою наукового заходу було обговорення актуальних інноваційних процесів в країні та їх вплив на ефективність діяльності підприємства, розвитку науково-технічного прогресу та підвищення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, яке дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки та інноваційних процесів загалом, питань правового забезпечення та економічного розвитку національної економіки в умовах сучасних геополітичних й інформаційних трансформацій суспільства.

14701049

Головним завданнями є поширення економічних знань, професійний розвиток та становлення особистості фахівця, вдосконалення інноваційної діяльності підприємств, зокрема споживчої кооперації України, в умовах інноваційних процесів. Розвиток національної економіки визначається активністю інновацій, які відбуваються в країні, та економічною ефективністю їх нововведень. Інновації є ефективним способом розвитку конкурентоспроможності підприємств.

Наукова тематика робіт учасників конференції була різноманітною та актуальною. Студенти досліджували:

 • проблемні аспекти модернізації національної економіки та шляхи її розвитку;
 • інновації у роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі й в АПК України;
 • інноваційні підходи до технологій виробництва харчових продуктів на непродовольчих товарів;
 • інструменти підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства;
 • сучасні технології маркетингу;
 • напрями удосконалення обліку і контролю як інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;
 • проблеми захисту авторських прав в мережі Інтернет та проблеми ефективності національного законодавства,

На завершення молоді дослідники висвітлили досягнення в інноваційній сфері різних галузей економіки, проаналізували недоліки та запропонували шляхи покращення економічної діяльності як в регіоні, так і в економіці загалом.

Львівський кооперативний коледж економіки і права представили з доповідями студенти:

 • Вадим Серант «Володіння іноземною мовою, як інноваційний шлях розвитку туристичного бізнесу в Україні» (науковий керівник – Наталя Верещак);
 • Анастасія Стефанишин « Особливості інноваційної діяльності в регіоні та її вплив на покращення сфери обслуговування (на прикладі Львівської області)» (науковий керівник –  Михайло Голубка);
 • Ольга Галімурка «Офшорний аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства» (науковий керівник – Соломія Мисак);
 • Леськів Андріана «Проблеми захисту авторського права в мережі інтернет» (науковий керівник – Лідія Марчишин);

При підведенні підсумків конференції Лідія Войнаш відзначила глибокий науковий та аналітичний зміст наукових досліджень і практичне значення робіт для підприємств споживчої кооперації та економіки країни загалом, а ректор університету, професор Петро Куцик наголосив, що наукові здобутки, є важливим чинником у навчальному процесі й формуванні їх як сучасного висококваліфікованого фахівця.

IMG_20170525_135420

По закінчені конференції,організатори побажали студентам та їхнім керівникам плідної праці і наукових досягнень, а учасники конференції були нагороджені дипломами НМЦ “Укоопосвіта” та сертифікатами Львівського торговельно-економічного університету.

 

Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *