Шановні вступники! Якщо після оприлюднення результатів адресного розміщення державного замовлення заява залишилась у статусі «ДОПУЩЕНО ДО КОНКУРСУ», це означає, що Ви НЕ ОТРИМАЛИ рекомендації до зарахування на бюджетні місця. Разом з тим, заяву допущено до участі у конкурсному відборі на навчання ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Звертаємо увагу, що рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за ЗАЯВОЮ ВСТУПНИКА У ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи (пункт 2 розділу Х Умов прийому-2017).

Інформує www.inforesurs.gov.ua