28 – 31 серпня 2017 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції  для вчителів з усіх навчальних предметів.

Під час цих заходів на підставі методичних рекомендацій, підготовлених спільно МОН і НАПН України, буде висловлено поради вчених академії щодо реалізації концепції «Нова українська школа», оновлених навчальних програм для 5-9 класів, подано коментарі до змісту нових підручників, що запроваджуються цього навчального року, ознайомлено освітян із новітніми результатами науково-педагогічних досліджень.

Умови реєстрації http://www.augustconf.org/

Перший день 28.08.2017 https://youtu.be/a8l9vHb9q1k

Другий день

Третій день

Четвертий день

Записи веб-конференцій Національної академії педагогічних наук України ви можете переглядати за посиланням https://www.youtube.com/channel/UCM2QkcZ7XbDcrTk7L-ZwVSg

Програма конференції
Вівторок, 29 серпня
10:00 – 11:00 Методичний коментар щодо вивчення української мови та літератури у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017–2018 навчальному році з урахуванням змін у програмах
Методичні рекомендації щодо навчання української мови за оновленою програмою
Голуб Ніна Борисівна, завідувач відділу навчання української мови та літератури, доктор педагогічних наук, професор
Навчання української літератури за оновленими програмами – методичний коментар
Фасоля Анатолій Миколайович, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Реалізація компетентнісного підходу до навчання української літератури на основі оновленої програми
Уліщенко Віолетта Валентинівна, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, доктор педагогічних наук, доцент
11:00-12:00 Інститут педагогіки НАПН України: Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики та астрономії у 2017–2018 навчальному році
Шкільний курс фізики: що нове?
Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
Оновлений зміст навчальних програм та особливості його реалізації
Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Реалізація компетентнісного підходу на уроках фізики
Головко Микола Васильович, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент;
Непорожня Лідія Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Використання засобів ІКТ при вивченні фізики, як цифрових вимірювальних комплексів
Сіпій Володимир Володимирович, молодший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти
12:00 – 12:30 Методичний коментар щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2017–2018 навчальному році
Оновлений зміст навчальних програм та особливості його реалізації на засадах компетентнісного підходу
Бурда Михайло Іванович, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
Організація навчання математики в сучасній школі
Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук
12:30 – 13:00
Вивчення інформатики в 2–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017–2018 навчальному році
Лапінський Віталій Васильович, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
14:00 – 14:30 Розвиток загальної середньої освіти України: освітньо-педагогічне прогнозування
Аналіз актуальних проблем реформування загальної середньої освіти (передпрогнозна орієнтація)
Онищук Людмила Анатоліївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу
Упровадження теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти
Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу
Основні критерії і показники прогнозування розвитку ЗСО в умовах реформування змісту і структури навчання
Климчук Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу
14:30 – 15:00 Педагогічний супровід процесу соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу
 
Готуємо педагогів до застосування дитиноцентричного підходу в процесі формування соціальної компетентності дитини в умовах ДНЗ
Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України
Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання, кандидат педагогічних наук, доцент,
 
Засоби формування соціально доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку
Васильєва Світлана Андріївна, науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, кандидат педагогічних наук
Використання сучасних педагогічних технологій в процесі формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій діяльності
Острянська Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, кандидат педагогічних наук, доцент
15:00 – 15:30 Інститут обдарованої дитини НАПН України
Застосування Інтернет-технологій у соціалізації старшокласників
Ткаченко Лідія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
 
Науково-дослідницький підхід до навчання як освітня інновація
Поліхун Наталія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Програма конференції
Середа, 30 серпня

10:00 – 10:30 Технологічна освіта учнів загальноосвітньої школи
Методичні рекомендації вчителям щодо трудового навчання учнів 5-9 класів за оновленою програмою
Тарара Анатолій Михайлович, завідувач відділу технологічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник,
Особливості формування предметної проектно-технологічної компетентності у процесі трудового навчання
Мачача Тетяна Святославівна, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Методичні рекомендації для вивчення технологій учнями старшої школи
Туташинський Василь Іванович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти, кандидат педагогічних наук
Новітня педагогічна технологія розвивального навчання в освітній галузі «Технології» для сучасної методики викладання трудового навчання у 5–9-х класах
Вдовченко Віктор Васильович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти
10:30 – 11:30 Методичні рекомендації щодо викладання предметів освітньої галузі «суспільствознавство» у 2017–2018 навчальному році
Особливості навчання учнів історії України в 9 класі
Гупан Нестор Миколайович, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор
Технологія уроку історії в контексті компетентнісного підходу
Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор
Формування просторової предметної компетентності на уроках історії
Малієнко Юлія Борисівна, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Особливості навчання дев’ятикласників основ правознавства
Ремех Тетяна Олексіївна, завідувач відділу суспільствознавчої освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Рекламна інформація як історичне джерело та засіб формування історичної компетентності учнів
Мороз Петро Володимирович, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
11:30 – 12:00 Методичні рекомендації щодо навчання мов національних меншин у 2017-2018 навчальному році
Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи з новогрецької мови
Колесник Катерина Василівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук
Соціально-педагогічний аспект навчання ромської мови у початковій школі
Кондур Земфіра Анатоліївна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури
Особливості інтегрованого курсу «Російська мова та література” в школах України
Снєгірьова Валентина Василівна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Формування комунікативної компетентності учнів шкіл з мовами навчання національних меншин
Петрук Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Врахування наступності й перспективності під час вивчення творів на уроках української літератури в 5 класі шкіл з мовами навчання національних меншин
Кохно Тетяна Назіфівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури
12:00 – 12:30 Реалізація компетентнісно орієнтованого змісту навчання хімії в 2017–2018 навчальному році
Реалізація наскрізних змістових ліній у навчанні хімії в основній школі
Величко Людмила Петрівна, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, доктор педагогічних наук, професор
Складання компетентнісно орієнтованих навчальних завдань з хімії
Вороненко Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
12:30 – 13:00 Методичні рекомендації щодо вивчення біології в 2017–2018 навчальному році
Шляхи реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання біології в 2017/18 навчальному році
Матяш Надія Юріївна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Нові підходи до вивчення біології в 9-му класі
Коршевнюк Тетяна Валеріївна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Метод моделювання в компетентнісно-орієнтованих завданнях
Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти
14:00 – 14:30 Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України
 
Використання електронних освітніх ігрових ресурсів в початковій школі як чинник реалізації Концепції нової української школи
Литвинова Світлана Григорівна, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Методичні основи використання соціальних мереж для навчання учнів середньої школи
Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Система хмарних сервісів для організації дистанційного та змішаного навчання учнів основної та старшої школи
Литвинова Світлана Григорівна, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
14:30 – 15:00 Інститут психології імені Г.С.Костюка
Психологічна допомога дітям з внутрішньо переміщених родин
Омельченко Яніна Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
 
Психологічний супровід навчального процесу в середній школі
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України
15:00 – 15:30 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Особливості діяльності психологічної служби і ПМПК у новому навчальному році
Панок Віталій Григорович, директор УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Програма конференції
Четвер, 31 серпня
10:00 – 10:30 Інститут проблем виховання НАПН
Компетентнісний потенціал загальної мистецької освіти України
Комаровська Оксана Анатоліївна, завідувач лабораторії мистецької освіти, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Наступність дошкільної і початкової шкільної ланок у системі загальної мистецької освіти України
Рагозіна Вікторія Валентинівна, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
 
Концепція вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах
Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Сучасні технології формування готовності допризовної молоді до захисту Вітчизни в екстремальних ситуаціях
Шаповалов Борис Борисович, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук
Методичні рекомендації щодо використання оновленої навчальної програми «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 кл.)
Тимчик Микола Валерійович, старший науковий співробітник лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук, доцент
Партнерство загальноосвітніх навчальних закладів і дитячих громадських об’єднань у національно-патріотичному вихованні
Окушко Тетяна Костянтинівна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Формування національно-культурної ідентичності в сучасних умовах
Журба Катерина Олександрівна, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Використання різних методів національно-патріотичного виховання під час інтерактивних занять з педагогами, дітьми та молоддю
Петрочко Жанна Василівна, заступник директора з науково-експериментальної роботи, доктор педагогічних наук, професор;
Кириченко Валентина Іванівна, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
11:30 – 12:00 Інститут педагогіки НАПН України
Практично-дослідна діяльність як основа формування географічної компетентності
Назаренко Тетяна Геннадіївна, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
Колективно-компетентнісна взаємодія учасників навчально-виховного процесу з географії в контексті нової української школи.
Удовиченко Ірина Віталіївна, проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Формування предметної географічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Вішнікіна Любов Петрівна, завідувач кафедри географії та методики її навчання Полтавського Національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, .кандидат педагогічних наук, доцент
Компетентнісне спрямування географічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України
Надтока Олександр Федорович, завідувач відділу навчання географії та економіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
12:00-13:10 Інститут педагогіки НАПН України
Сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Особливості компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного читання учнів початкової школи
Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук
Компетентнісно орієнтовне навчання іноземних мов у контексті діалогу культур
Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент
 
Компетентнісно орієнтоване навчання німецької як другої іноземної мови учнів 9-х класів за новим НМК «Паралелі 9»
Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *