Оскільки сайт МОН з технічних причин тимчасово не оновлюється, розміщуємо роз’яснення Департаменту економіки та фінансування щодо відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців:

Відповідно до пункту 9 Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658 (далі – Порядок), та зважаючи на численні запити навчальних закладів, студентів та їх батьків, Міністерство роз’яснює наступне.

1. Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 5 травня 2017 року № 07010-07-10/12304, кошти, що відшкодовуються згідно з Порядком, зараховуються на код класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження».

2. Відповідно до Порядку, визначення вартості відшкодування здійснюється на підставі інформації про виконання паспорта бюджетної програми за попередній календарний рік (попередні календарні роки).
Оскільки зазначена інформація за 2017 рік станом на 1 вересня 2017 року відсутня, а також, враховуючи, що з 1 січня 2017 року фінансування стипендій для здобувачів вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах, що відносяться до сфери управління МОН (на відміну від інших державних та комунальних вищих навчальних закладів), здійснюється з різних джерел, відшкодування за ІІ семестр 2016/2017 навчального року доцільно здійснювати на підставі інформації про виконання паспорта бюджетної програми за 2017 рік після внесення відповідних змін до Порядку.

3. За встановленою процедурою, відрахування студента здійснюється після затвердження керівником відповідного вищого навчального закладу наказу про його відрахування з наступним внесенням змін до ЄДЕБО. Зазначене потребує часу, виконання певних дій організаційного характеру, а іноді, залучення інших установ та організацій (наприклад, отримання погодження служби у справах неповнолітніх).
У такому випадку, у разі, якщо студент написав заяву про відрахування до початку навчального процесу і не приступив до навчальних занять, на нього не розповсюджується дія Порядку, незалежно від дати затвердження вищим навчальним закладом наказу про відрахування такого студента. Відповідальність за своєчасне та коректне внесення змін до ЄДЕБО покладається на керівництво вищого навчального закладу.

4. З 31 січня 2017 року набрало чинності положення Порядку щодо обов’язковості відшкодування коштів навіть у тому разі, якщо здобувач вищої освіти вибув з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання до початку семестрового контролю. У такому випадку особа повинна відшкодувати у повному обсязі вартість 30 кредитів трансферно-накопичувальної системи незалежно від фактичної тривалості навчання протягом останнього навчального семестру. Таким чином, відповідно до Порядку, якщо студентів відраховано посеред навчального семестру, наприклад, з 1 березня або 15 червня, він відшкодовує кошти за ІІ семестр відповідного навчального року у повному обсязі.
Зазначене положення Порядку не застосовується до осіб, які були відраховані до початку набрання чинності цією нормою, тобто до 31 січня 2017 року.

5. З метою дотримання прав осіб на отримання вищої освіти, запобігання виникненню конфліктних ситуацій та враховуючи, що частина перша статті 4 Закону України «Про вищу освіту» не містить переліку категорій осіб, на які не розповсюджується дія Порядку, просимо керівників вищих навчальних закладів забезпечити завчасне інформування вступників, студентів, їх батьків щодо застосування Порядку.

Додатково інформуємо, що враховуючи зміни у процедурі фінансування стипендій, що запроваджені з 1 січня 2017 року, Міністерство у цей час працює над внесенням змін до Порядку, які враховуватимуть вищезазначені зміни.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *