Згідно з частиною 1 статті 10 нового Закону України «Про освіту», невід’ємною складовою частиною системи освіти є освіта дорослих, яка спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

З огляду на зазначене, Міністерство освіти і науки України ініціює створення робочої групи з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих».

Пропозиції щодо кандидатур до складу робочої групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові кандидата, займаної посади, наукового ступеня, вченого звання та контактної інформації (телефон, електронна пошта), приймаються Міністерством до 17 жовтня 2017 року за електронною адресою: i_lysenko@mon.gov.ua