Міністерство освіти і науки України, відповідно підпункту 2 пункту 5, підпункту 3 пункту 6, підпункту 15 пункту 10 та абзацу 3 пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду керівника Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Місце знаходження підприємства: 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, тел. (044) 248-91-13, info@imzo.gov.ua

Основні напрями діяльності: наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:

 • громадянство України;
 • вільне володіння державною мовою;
 • науковий ступінь доктора наук або доктора філософії;
 • стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних
 • працівників не менш як 10 років.

Перелік документів, що подаються претендентом:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я державного секретаря Полянського П. Б., в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографія;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідка про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копія паспорта, засвідчена претендентом;
 • копія трудової книжки;
 • письмова згода на обробку персональних даних.
 • Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються протягом місяця від дня опублікування оголошення у газеті «Освіта України» (до 08.11.2017) за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, кімнати 136, 138,  м. Київ, 01135.

Конкурсний відбір відбудеться 16 листопада 2017 року.

Місце проведення конкурсного відбору: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ.