6 грудня  2017 року,  на базі ВСП Львівський коледж інфокомунікації НУ «Львівська політехніка», відбулось засіданні методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Участь у методичному об’єднанні  взяли і викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права.

Відкрив засідання методичного об’єднання викладачів І-ІІ р.а. директор Львівського коледжу інфокомунікації НУ «Львівська політехніка», к.п.н., Богдан Камінський, який  привітав учасників методоб’єднання в стінах навчального закладу, охарактеризував діяльність коледжу, розповів, що найкращі випускники коледжу «Інфокомунікації» мають змогу продовжувати навчання за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр у Національному університеті «Львівська політехніка» та Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова, поділився досвідом, здобутками вишу, відповів на питання учасників засідання та побажав викладачам творчої наснаги та професійного натхнення у роботі.

Про нові аспекти викладання економічних дисциплін говорили у Львівському коледжі інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка» - IMG 20171206 131251

«Дисципліни гуманітарного та соціально-економічних спрямування є основою формування особистості, підготовки молодих фахівців до життя. Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін є пошук того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти та її основних принципів. Викладацький склад циклової комісії формує у студентів ґрунтовні знання з дисциплін та високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять, шляхом вивчення і аналізу навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів щодо змісту уроків, позааудиторної роботи, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, впровадження новаторських досягнень педагогів та новітніх педагогічних технології. Коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із підготовкою спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник», – розповіла представник циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін коледжу «Інфокомунікації», голова комісії Галина Петрик.

Голова методичного об’єднання економічних дисциплін Олександра Кондратович під час виступу зауважила, що методичне об’єднання є одним із провідних видів роботи викладачів економічних дисциплін, яке покликане збагачувати професійний, педагогічний досвід, відкривати нові аспекти викладання з урахуванням змін, що постійно відбуваються в освітній галузі та подачі навчального матеріалу студентам. Також обговорили порядок організації та проведення конкурсу методичних розробок серед викладачів та фахових конкурсів серед студентів. Обговорили організаційні питання проведення студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін, яка буде проходити на базі Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну в наступному році.

Про нові аспекти викладання економічних дисциплін говорили у Львівському коледжі інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка» - IMG 20171206 123542

На засіданні були заслухані доповідді на актуальні теми, а саме: «Сучасний погляд на методику викладання економічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації», «Значення тестового контролю знань при оцінюванні якості вивчення економічних дисциплін», «Використання міжпредметних зв’язків у підготовці до курсової роботи, дипломного проектування» тощо. Виступили представники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області: Ірина Атаманюк, Галина Яремчук, Ірина Канцір, Сергій Косовський, Олег Томашівський, Наталя Дунько, Михайло Голубка та інші, які поділилися досвідом роботи з колегами, підготували презентації та інші демонстраційні матеріали.

Викладачі поділилися власним досвідом проведення занять з економічних дисциплін, активно обговорювали питання якості та результативності дистанційного навчання, ознайомились з методичним забезпечення дисциплін економічного циклу, виконання курсових робіт з економічних дисциплін, зупинилися на проблемах професійної підготовки студентів у сучасних умовах. Особливу увагу членів методичного об’єднання було зосереджено на посиленні практичної спрямованості навчання та впровадженні сучасних інформаційних технологій у навчальний процес.

Про нові аспекти викладання економічних дисциплін говорили у Львівському коледжі інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка» - IMG 20171206 125356

На завершення, з нагоди святкування  «Дня Збройних Сил України», для учасників  методичного об’єднання, звучали музичні композиції у виконанні студентів Львівського коледжу інфокомунікації  під керівництвом художнього керівника Катерини Шклянки.

Методичне об’єднання економічних дисциплін пройшло на високому рівні та в доброзичливій обстановці, кожен почерпнув багато нового та корисного для себе.

Про нові аспекти викладання економічних дисциплін говорили у Львівському коледжі інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка» - IMG 20171206 123555
cof

Учасники зібрання високо оцінили рівень проведення заходу та щиро подякували адміністрації й викладацькому складу циклової комісії соціально-економічних дисциплін (Оксана Вербовська-голова комісія, Володимир Шумлянський, Олена Довга, Любов Шеремета, Вікторія Трачук, Олена Ткач, Марія Маруняк,  Ірина Крамарчук, Тетяна Жукова та іншим) Львівського коледжу інфокомунікації НУ «Львівська політехніка» за плідну співпрацю.

Матеріал підготував Михайло Голубка, прес-секретар по роботі зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Львівського кооперативного коледжу економіки і права