15 років – вік зрілості! Це стверджує кафедра промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну. А поважні учасники міжнародної науково-практичної конференції «Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття», яка проходила цьому навчальному закладі, підтвердили. Участь в ній взяли вчені, виробничники, представники влади і зарубіжні гості. Особливістю було те, що так відзначали 15-річчя заснування кафедри. А що подія ця має не лише університетське і галузеве значення, але й  загальнодержавне – підкреслили члени Торгово-промислової палати України, які поєднали проведення конференції з виїзним засідання ТПП.

Такий резонанс не випадковий. Як повідомила декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД Ольга Баула,

На початку 2017 року експерти журналу CEOWORLD  Magazine завершили майже піврічне дослідження та представили на загал світовий рейтинг ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів в області медицини та фармації.

Лідируючі позиції зайняли Школа Медицини Стенфордського університету, Школа медицини Університету штату Вашингтон,Школа клінічної медицини Кембриджського університету. Приємною новиною стала висока незалежна оцінка діяльності факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД, який зайняв почесне 71 місце, випередивши відомі науково-освітні заклади Великої Британії, Австрії, Німеччини, Італії, Канади, Ізраїлю та інших країн.

Така висока оцінка діяльності факультету стала результатом кропіткої цілеспрямованої роботи науково-педагогічних працівників факультету і, зокрема, кафедри промислової фармації, яка сьогодні є одним з лідерів з підготовки спеціалістів та магістрів промислової фармації для фармацевтичної галузі України. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, кандидати та доктори наук, які є спеціалістами в різних галузях фармацевтичних, хімічних та біологічних наук. Науковці кафедри беруть участь у розробці нормативних документів у сфері стандартизації обігу лікарських засобів в України.

Кафедра промислової фармації КНУТД відзначала 15-річчя - 1 5

Освітній процес кафедри розбудовується на принципах відкритої освіти.  Сьогодні в програмі підготовки майбутніх фахівців впроваджено in siliso технології розрахунку властивостей, ендо- та екзотоксичності біологічно активних речовин за даними QSAR аналізу, ділові ігри, психолого-педагогічні коуч технології навчання. Для підтримки самостійної роботи студентів застосовується оригінальна, вперше розроблена на кафедрі, хмароорієнтована  LMS “Khmara”.

У 2016 році на факультеті відкрито першу у Східній Європі навчально-наукову лабораторію молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології, яку обладнано унікальним науковим устаткуванням. Сьогодні в лабораторії повноцінно впроваджено in silico метод молекулярного докінгу активних фармацевтичних інгредієнтів з активними центрами ензимів та рецепторами. Значний розвиток отримали обчислювальні методи хемо- та біоінформатики (Big Data аналіз про властивості біологічно активних речовин та Cloud Computing).

На базі лабораторії викладачі-науковці і студенти кафедри проводять інноваційні дослідження в рамках наукового напряму «Фундаментальні технології активного довголіття»: моделювання наноструктурних екологічно безпечних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (пестицидів та активних фармацевтичних інгредієнтів); дослідження плейоотропних ефектів біологічно активних речовин як інгібіторів холін естераз людини, які спрямовані на пошук нових активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів для лікування нейродегенеративних захворювань.

Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик, який взяв участь у роботі конференції, високо оцінив внесок КНУТД в становлення вітчизняної фармацевтичної промисловості.

На думку ректора університету академіка НАПН України Івана Грищенка, зайняти кафедрі лідируючі позиції серед фармацевтичних наукових шкіл світу допомогла співпраця науки, освіти і бізнесу. Адже науково-педагогічні працівники постійно дають відповідь на виклики часу, а відтак працюють у тісній співдружності з виробничниками.

 

Микола Петрушенко