Велика Хартія Університетів поповнилася ще одним українським вищим навчальним закладом. Цього разу зі Львова. 20 вересня цей важливий для вишу документ підписав ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Козяр. Церемонія вступу до Асоціації найкращих європейських ВНЗ відбулася в Болонському університеті Італії. Нині Велика Хартія Університетів об’єднує понад вісімсот провідних вишів світу. Зокрема її учасниками є Кембриджський та Оксфордський університети. «Високої честі підписання Хартії удостоюються університети, які є визнаними осередками знань, науки та культури. Цей документ визначає фундаментальні принципи, якими керуються університети для забезпечення розвитку освіти, інноваційного руху та налагодження тісних зв’язків», – розповідає ректор ЛДСНС України Михайло Козяр. Велика Хартія заснована Європейською асоціацією університетів на основі фундаментальних принципів і цінностей університету та людини. У 1988 році цей документ підписали 388 ректорів кращих вищих навчальних закладів світу. Учасниками європейської освітньої асоціації також є: Дніпропетровська державна фінансова академія, Перший український морський інститут, Міжнародний гуманітарний університет, Львівський національний університет ім. І. Франка, Луцький національний технічний університет, Національний медичний університет ім. Богомольця, Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, Полтавський національний технічний університет ім. Кондратюка, Київський національний університет ім. Шевченка, Полтавський університет споживчої кооперації. Ректори, які підписують Хартію Університетів, зобов’язуються навчати за такими основоположними принципами: Університет є самостійною установою усередині суспільств із різною організацією, що є наслідком розходжень у географічній і історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою досліджень і навчання. Для задоволення потреб навколишнього світу його дослідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й інтелектуально незалежною від будь-якої політичної й економічної влади. Викладання і дослідницька робота в університетах повинні бути нероздільні для того, щоб навчання в них відповідало потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний у рамках своєї компетентності, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги. Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, університет є  ідеальним місцем зустрічі викладачів, які здатні передавати свої знання і володіють необхідними засобами для їхнього удосконалювання за допомогою досліджень і інновацій, і студентів, які мають право, здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями. Університет є хранителем традицій європейського гуманізму. У здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення універсального знання, перетинає географічні і політичні кордони та затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу