Міністерство освіти і науки видало рекомендації авторам підручників для перших класів Нової української школи. Про це йдеться у листі МОН до потенційних авторів щодо підготовки підручників для 1 закладів середньої освіти.

З огляду на те, що Нова українська школа має ґрунтуватися на принципі дитиноцентризму і спрямована на нові підходи до навчання, конструктивних змін набуває і сама методика освітнього процесу, в основі якої передбачено принцип діяльнісного та проблемно-пошукового навчання.

“Рекомендуємо посилити в підручнику його розвивальний вплив на особистість молодшого школяра, що здійснюється в таких напрямах: розвиток психічних процесів (уміння слухати, бачити, відчувати), формування загальнонавчальних умінь і навичок (планувати навчальні дії, працювати з підручником, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, міркувати, перевіряти роботу тощо), розвиток творчих здібностей (здатність в умовах повної самостійності створювати елементи новизни). 

Звертаємо увагу на те, що компонування матеріалів у підручнику з урахуванням їх спрямованості на розвиток критичності мислення – уміння аналізувати інформацію, оцінювати власні думки і думки інших, формулювати самостійні судження, логічні умовиводи, проводити рефлексію, самооцінку – осучаснить функції підручника, посилить його потенціал щодо формування ключових компетентностей в учнів” – йдеться у листі.

Відповідно до Концепції Нової української школи новий підручник повинен сприяти формуванню системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо. Українознавчий компонент навчальної книги необхідно спрямувати на виховання любові до рідного краю та свого народу, пошани до наших історичних діячів та зацікавленості й підтримки народних традицій.

Також зазначено, що авторам і видавцям навчальної книги нового покоління необхідно зважати на те, що з метою реалізації завдань компетентнісного навчання підручник учня початкової школи одночасно має бути і джерелом інформації, і засобом навчання, забезпечуючи при цьому активну взаємодію усіх учасників освітнього процесу.