Днями в ЗМІ з’явилася інформація щодо «невеликого» державного замовлення у 2012 році для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з посиланням на «експерта у сфері освіти» Лілію Гриневич. Хочемо зазначити, що критичне зауваження носить упереджений характер та не відповідає дійсності.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України у 2009 році обсяг державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив всього 46,5 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 40,1 тис. місць, у 2010 році відповідно всього 58,9 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 50,5 тис. місць, у 2011 році всього – 53,4 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 48,6 тис. місць.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України у 2012 році обсяг прийому для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту був найбільшим за останні чотири роки і становив 59,1 тис. місць, у тому числі, 52,3 тис. місць за денною формою навчання.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у 2009 році обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив всього 99,2 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 85,1 тис. місць, у 2010 році відповідно всього 99,2 тис. місць, у тому числі за денною, формою навчання – 85,8 тис. місць, у 2011 році всього – 80,7 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 69,9 тис. місць.

У 2012 році обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив 103,3 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання 89,2 тис. місць. Ці показники також є найвищими за останні чотири роки.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у 2009 році обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив всього 57,5 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 45,2 тис. місць, у 2010 році відповідно всього 63,0 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 50,7 тис. місць, у 2011 році всього – 66,2 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання – 49,5 тис. місць. Таким чином, за останні чотири роки лише у 2011 році обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра був більшим всього на 2000 місць, водночас  за денною формою обсяг прийому лише у 2010 році був таким як у 2012 році – 50,7 тис. місць.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у 2009 році обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив всього 25,8 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 23,4 тис. місць, у 2010 році відповідно всього 34,1 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 30,3 тис. місць, у 2011 році всього – 31,3 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 28,2 тис. місць.

У 2012 році обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту становив 33,5 тис. місць, у тому числі, за денною формою навчання 30,1 тис. місць. Отже за останні чотири роки лише у 2010 році обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра був більшим всього на 600 місць, у тому числі за денною формою навчання лише на 200 місць.

Стосовно критичного зауваження щодо конкурсної ситуації у вищих навчальних закладах у 2012 році та збільшення втричі кількості вступників воно є просто некомпетентним. За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти на програму бакалавра було зареєстровано 1 237 655 заяв вступників, які згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів мали право подавати заяви до п’яти вищих навчальних закладів на три напрями підготовки у кожному. Водночас, на програму бакалавра в ЄДЕБО було зареєстровано 299 312 осіб, відповідно у 2011 році було зареєстровано всього понад 290 тис. заяв.

Окрім цього, щодо пропозиції експерта з питання  формування та розміщення державного замовлення, повідомляємо. Ще у грудні минулого року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту погоджено проект Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта)», який підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Особливістю цього проекту є те, що розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюватиметься державними замовниками на конкурсних засадах у порядку, що буде затверджуватися Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. За результатами проведення конкурсу з виконавцями державного замовлення будуть укладатися державні контракти у порядку, який буде визначатися Урядом. На цей час проект Закону знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.

Також МОНмолодьспорту підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції формування, розміщення та персоніфікації державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та робітничих кадрів», яка передбачає, що студент (слухач), курсант, екстерн, інтерн, клінічний ординатор, аспірант, докторант, зарахований на навчання до вищого навчального закладу за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю), галуззю науки та формою навчання в рахунок державного замовлення, протягом всього строку навчання на підставі рейтингу навчальних досягнень, що складається ВНЗ за результатами кожного семестрового контролю, має право на отримання гранту для оплати власних витрат, пов’язаних з навчанням, та на побутові потреби, у тому числі – на проживання, проходження практик, короткострокових курсів тощо. Проект постанови надіслано на погодження заінтересованим міністерствам і відомствам.

 Прес-служба Монмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу