Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету Ірина Литвинчук отримала сертифікат Української асоціації дослідників освіти.

Таким чином, викладач ЖНАЕУ Литвинчук є дійсним членом УАДО у сфері аграрної освіти, управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки.

Станом на липень 2017 року УАДО налічувала близько півсотні членів, які репрезентують наукові та освітні осередки усіх регіонів України, а також зарубіжних університетів.
Мета діяльності Асоціації  – сприяння розвитку наукової компетентності дослідників у галузі освіти, підвищення якості освітніх досліджень для впливу на освіту та суспільство, здійснення та захист прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

Українська Асоціація дослідників освіти ставить перед собою такі завдання:

 • розбудувати міцну дослідницьку організацію всеукраїнського рівня зусиллями її членів задля розширення дослідницького потенціалу усіх членів організації;
 • покращити якість емпіричних дослідження в галузі освіти в Україні;
 • сприяти розвитку міждисциплінарних в досліджень;
 • розширити розуміння «педагогіки» через ознайомлення з дослідженнями у галузі «досліджень в діях» (action research), «досліджень уроку» (lesson study), «педагогіки, базованої на доказах» (evidence-based pedagogy) та ін.;
 • активізувати критичний діалог та його результативність між дослідниками, організаціями та суспільством;
 • зробити внесок у професійний розвиток і розширення дослідницького потенціалу членів UERA;
 • покращити співпрацю між дослідниками у сфері освіти в Україні та за кордоном;
 • створити інфраструктуру для тривалих партнерських стосунків та співпраці між унверситетами в Україні та за кордоном;
 • забезпечити вагомий внесок у політичну дискусію на тему реформування освіти у формі засідань круглих столів, поширення рекомендацій щодо відповідних реформ, наукових статей тощо;
 • поширення результатів досліджень і забезпечення діалогічної платформи в новому науковому рецензованому журналі  ‘UERA’s  Papers  in Education’.

Для досягнення своєї мети Асоціація здійснює таку діяльність:

 • проведення науково-дослідної діяльності у галузі освіти;
 • налагодження міждисциплінарної наукової співпраці дослідників освіти;
 • залучення експертів та випускників міжнародних програм для підвищення компетентності дослідників у галузі освіти;
 • інтеграція окремих дослідників та наукових осередків дослідників у галузі освіти для участі у міждисциплінарних дослідницьких проектах в Україні та за кордоном;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, сезонних шкіл та інших форм для передачі й обміну інформацією та знаннями у галузі освіти;
 • видання наукового рецензованого журналу;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва та обміну ідеями дослідників у галузі освіти, поширення нових знань;
 • сприяння публікації наукових праць членів Асоціації у закордонних рецензованих виданнях та підвищення якості вітчизняних наукових видань з питань освіти;
 • сприяння науковому розвитку молодих дослідників у галузі освіти.

Нагадаємо, що наприкінці січня цього року Ірина Литвинчук також взяла участь у черговій сесії 5-місячної  німецької грантової програми «AA/DCFTA Skills: Intellectual property» від Civil School for Sound EU Practice & Institute for European Politics.

Викладач ЖНАЕУ - член Української асоціації дослідників освіти - 27750465 556228974729656 8787219106360848607 n

Інформує прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету