Поняття «безпека» вже давно трактується не лише як надійно замкнені двері власного житла чи фізіологічна готовність захистити себе від нападників. Сьогодні, у часи цифрового суспільства, вплив інформаційно-комунікаційних технологій на життя людини зростає у геометричній прогресії – виникають нові загрози і нові виклики. Саме тому особливої актуальності дедалі більше набуває поняття «кібербезпека». Вона покликана захищати ресурси (інформації, комп’ютерів, серверів, підприємств, приватних осіб), а також дані на етапі їх обміну та збереження.

Аби протистояти кіберзагрозам, країні вкрай необхідні висококваліфіковані кадри, яких нині готують не так багато ВНЗ України.

Столичний Університет Грінченка, який постійно знаходиться у стані динамічного розвитку, відкриває набір на спеціальність «Кібербезпека» на Факультеті інформаційних технологій та управління.

Тут студент зможе отримати знання та навички з програмування, розробки баз даних та систем управління ними; формування моделей захисту інформації та політик безпеки; технічного і криптографічного захисту інформації; побудови захищених інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) та мереж; побудови комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності; тестування систем захисту ІКС на проникнення; реалізації управління інцидентами та ризиками інформаційної та/або кібербезпеки (ІКБ); адміністрування захищених ІКС, проведення їх моніторингу та аудиту, стандартів ІКБ тощо.

Освітні програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів “Безпека інформаційних і комунікаційних систем» уже затверджені, а зовсім скоро будуть внесені зміни до Правил прийому – 2018 на сайті Університету.

Окрім теорії, на спеціальності «Кібербезпека» молодь має можливість розвивати актуальні зараз практичні навички у відповідних університетських лабораторіях, серед яких «Безпеки інформаційно-комунікаційних систем» (від компанії HewlettPackard); «Безпеки інформаційних активів (навчальний кіберполігон)» (від компанії Dell); «Антивірусного захисту та управління системами безпеки» (від компаній Eset та Digital Security); «Систем криптографічного та технічного захисту інформації» (від ТОВ «Автопром», «Автор», «ІКТ» та «ІІТ»). Поза тим, практика з відривом від навчання дозволяє отримати додатковий досвід у провідних вітчизняних ІТ-компаніях, підрозділах ІКБ та захисту інформації підприємств і установ державного, приватного та громадського секторів національної економіки. Також університет має потужну базу міжнародних партнерів (провідних закордонних розробників засобів інформаційної кібербезпеки): CISCO, HewlettPackard, Digital Security, SearchІnform, IВМ та MicroSoft. Співпраця з останніми дозволяє студентам отримати міжнародні нумеровані сертифікати.

Дуже важливим є те, що університет сприяє стажуванню студентів закордоном, а по закінченню навчання й отриманню подвійних дипломів державного та міжнародного зразків.

Часто перше питання, яке виникає в голові перед вступом до вищого навчального закладу, це, звісно, майбутня робота: ким, де, як і так далі. Працевлаштування випускників спеціальності «Кібербезпека» можливе в державних, освітніх установах, в центрах та службах захисту інформації підприємств і банківських установ різних форм власності на посадах інженера служби технічного захисту інформації, програміста тестувальника програмних засобів систем ІКБ, розробника засобів захисту інформації, адміністратора систем інформаційної та кібербезпеки, аудитора безпеки інформаційно-комунікаційних систем тощо.

Інформує прес-служба Університету Грінченка