На сьогодні, основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання, це усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх спеціалістів, подолати розрив між теорією і практикою та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. Саме тому, під час проведення навчальної практики на спеціальності «Правознавство», викладачі циклової комісії правознавчих дисциплін ( голова циклової комісії- Руслана Юзьків), Наталія Захарчук , Наталія Загорбенська та Соломія Мисак організували практичне заняття студентам 3-го курсу Львівського кооперативного коледжу економіки і права у Львівському апеляційному адміністративному суді.

Основною метою заходу було ознайомлення студентів із роботою суду в рамках закріплення здобутих теоретичних знань в коледжі з практичними на місці, вивчення історії становлення і розвитку судової влади в Україні та ознайомлення студентів – правознавців з практичною стороною професії юриста, адже навчальна практика є складовою частиною процесу підготовки майбутніх юристів та обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.
У будинку суду відвідувачів зустріла помічник судді Ірина Братків, яка наголосила молодим фахівцям, на важливості професії юриста, яка є не менш відповідальна, а ніж професія лікаря і тісно переплітається з таким поняттям, як – справедливість. Всім нам відоме прислів’я «людині властиво помилятися», в даному випадку воно є не доречне, адже юрист не має права на помилку. Його діями, можуть бути скалічені долі людей, душевні рани, втрата волі, здоров’я та навіть життя. Тому прийняті рішення з будь-якої юридичної справи мають бути глибоко виваженими, всебічно обміркованим, а головною передумовою прийняття таких рішень є якісна підготовка молодого фахівця у виші -поєднання практики з теорією, як великий філософ Імануїл Кант свого часу сказав: «Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа»
Молодші спеціалісти , прослухали розповідь про життєвий шлях до суддівської роботи та притаманні судовій системі атрибути: державні символи України – Державний Герб і державний Прапор України, про символ правосуддя – давньогрецьку богиню права, законності й порядку Феміду, та надали можливість оглянути атрибути здійснення правосуддя – мантію і нагрудний  знак, проведено екскурсію приміщенням суду та службовими кабінетами, де вони ознайомились із системою побудови суду, публічними, службовими та закритими зонами судового приміщення, роботою канцелярій суду, порядком реєстрації, руху документів, функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, системою  забезпечення порядку та безпеки під час судових засідань тощо.
Практичне заняття завершилось залом судових засідань, у якій студенти коледжу мали змогу відвідати судові засідання, які проводили колегією суддів за головуванням суддів Львівського апеляційного адміністративного суду Ольги  Довгої та Сергія Кузьмича, що для студентів було найцікавішим та пізнавальним.

Кожен студент, будучи присутнім під час розгляду апеляційної скарги, поринув в атмосферу судового процесу та на практиці мав можливість ознайомились зі судовим процесом, із апеляційним розглядом справ, роботою секретарів судового засідання та судових розпорядників, на практиці побачили специфіку роботи юриста під час здійснення представництва осіб у суді.

Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають закріпити отримані під час навчання знання, зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії, а також підвищити повагу до права і довіру до судової влади. Захід  виявився  дуже  корисним  для  обох сторін, адже студенти правознавчого відділення –  майбутній кадровий потенціал суду.

Студенти-правознавці ЛККЕіП практикувалися у Львівському апеляційному адміністративному суді - 1 5

Усі залишилися задоволеними та приємно здивованими теплим прийомом керівництвом та співробітниками і пізнавальною розповіддю про роботу апеляційного адміністративного суду. Сподіваємося, що подібні заходи сприятимуть формуванню високопрофесійних фахівців в галузі юриспруденції та допоможуть розвинути високий рівень правової свідомості та правової культури студентської молоді.
Адміністрація коледжу,викладачі циклової комісії та студенти висловлюють велику повагу і вдячність  керівництву та співробітникам Львівського апеляційного адміністративного суду за приділений час та надані практичні знання майбутнім фахівцям.

Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ із громадськістю Львівського кооперативного коледжу економіки і права