У Запорізькому національному університеті триває реалізація проекту в рамках європейської програми “Еразмус+” за напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” (EUROPROC) (587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE). Його завдання полягають у теоретичному узагальненні та передачі практичного досвіду, здобутого молодими науковцями – учасниками європейських програм академічного обміну та наукового співробітництва; розповсюдженні європейського досвіду в імплементації проектної діяльності; навчанні студентів та аспірантів концепції європейського дослідницького простору; популяризації європейської моделі управління дослідницькою та науковою діяльністю; формуванні нового покоління науковців відповідно до європейських вимог.

Цільовою групою проекту є студенти та аспіранти природничо-математичних та технічних спеціальностей, які, на відміну від фахівців гуманітарних спеціальностей, традиційно не охоплені дисциплінами з європейських студій.

На сьогодні колектив авторів підготував навчальну програму курсу “Основи європейської проектної діяльності”, а першими слухачами курсу стали магістранти біологічного факультету Запорізького національного університету.

Структура курсу складається з п’яти модулів, перший з яких присвячений історичним аспектам європейської інтеграції, передумовам створення ЄС  (викладач – доц. Л. В. Жураковська), а також інтеграції вітчизняної системи освіти і науки до європейських практик, проблемам академічної доброчесності (викладач – доц. Ю. О. Каганов).

Завдяки опануванню другого модуля (викладач – доц. В. І. Меняйло). студенти отримають знання, звідки брати ідеї для проектів, як правильно формулювати проблему та мету проекту за допомогою SMART-технології, ознайомляться з логіко-структурною матрицею проекту та її основними елементами; навчаться будувати стратегію реалізації власного проекту на підставі SWOT-аналізу.

У ЗНУ реалізується проект Жана Моне “Європейська проектна культура” - proekty 2

Третій модуль (викладач – доц. О. В. Тупахіна) присвячений практичним аспектам академічної мобільності. Студентів навчатимуть визначати мовний рівень у рамках європейських мовних компетенцій, уникати найбільш поширених помилок при написанні СV та мотиваційних листів, працювати з інструментарієм європейської кредитно-трансферної системи. У результаті студенти отримають повний пакет документів для участі в одній із 6 програм академічної мобільності (Erasmus+), які реалізуються в нашому виші. Девіз модуля – навчання через досвід. Матеріали курсу узагальнюють найкращі практики реалізації на базі ЗНУ дванадцяти проектів TEMPUS та Erasmus Mundus.

На заняттях з цього модуля (викладач – доц. В. Л. Сарабєєв) студенти також матимуть можливість ознайомитись із найбільшою транснаціональною програмою з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”. На заняттях розглядатимуть успішні проекти, особливості пошуку партнерів та оформлення супровідних документів.

У рамках четвертого модуля (викладач – проф. О. І. Гура) відбуватиметься проектно-діяльнісна гра: розробка колективного проекту «Інтеграція Запорізького національного університету до європейського освітньо-наукового простору».

Завершує навчання підсумковий заліковий модуль, під час якого сформовані студентами проектні групи матимуть можливість презентувати власні проекти в рамках проведення конкурсу «Епіцентр студентських ініціатив».

У ЗНУ реалізується проект Жана Моне “Європейська проектна культура” - proekty 1

Задля більш ефективного використання робочого часу усі необхідні матеріали розміщено на сторінці курсу в системі електронного забезпечення навячання Moodle, а інформаційному забезпеченню проекту слугує веб-сайт www.europroc.znu.edu.ua та група «European Project Culture – Jean Monnet Module» у мережі Фейсбук.

Прес-служба ЗНУ