Нещодавно під час виставки Agro Animal Show 2018 в рамках реалізації німецько-українського проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України (FABU)» відбувся  семінар «Фахова освіта у коледжах як одна з передумов сталого розвитку аграрного виробництва в Україні».

Під час семінару було порушено дуже актуальні питання як для керівництва закладів освіти, так і для керівників аграрних підприємств. А саме:

  • Чи задоволені роботодавці підготовкою випускників технікумів і коледжів?
  • Чи вирішить кадрове питання дуальна освіта в Україні?
  • Чи можлива якісна практична підготовка фахівців без належного матеріального забезпечення аграрних закладів освіти?
  • Шляхи заохочення випускників аграрних закладів освіти залишатися в аграрному секторі України.
  • Що заважає підприємцю брати студентів на практику?
  • Практичний досвід – запорука успішного майбутнього - DSC 0060

Директор Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» проф. Тетяна Іщенко зазначила, що відсутність висококваліфікованих кадрів буде уповільнювати економічний розвиток нашої держави. І тут  йдеться не про академічну підготовку фахівців, а саме про практичну компетентісну складову.

Присутні на семінарі фермери відзначили, що нинішнім випускникам коледжів не вистачає практичних знань, умінь та навичок навіть для виконання простих завдань. Випускники технікумів та коледжів не володіють сучасними техніками, методами виробництва, застосуванням цифрових чи комп’ютерних технологій, не вміють користуватися сучасною аграрною технікою. І відразу ж виникає питання «Чому так сталося? Чому ми, маючи таку широку мережу аграрних освітніх навчальних закладів, не можемо забезпечити аграрну галузь якісними, сучасними та широкопрофільними фахівцями?».

Звичайно, можна стверджувати, що в коледжах є величезний брак технічного та лабораторного обладнання, майстерень, навчальних підприємств  для виконання студентами практичних завдань. Але ж практичні навички студентів залежать не лише від технічного забезпечення навчального процесу. Можливо, є проблема в підготовці і самих викладачів?.. Вчитель може залишатися вчителем лише тоді, коли він і сам постійно вчиться та удосконалюється. Тому потрібно постійно підвищувати кваліфікацію викладачів коледжів та технікумів, щоб вони, в свою чергу, змогли викладати своїм студентам актуальний та сучасний навчальний матеріал.

Багато викладачів, так само як і студенти, не мають практичного досвіду. Вони не працювали на виробництві і не в змозі викладати навчальний матеріал з практичної точки зору, оскільки самі не мали справи з чи то з електротехнікою, чи з системами захисту рослин і т.ін.  Тому наявні програми післядипломної підготовки спеціалістів потребують актуалізації й вимагають організації співпраці коледжів не тільки з аграрними підприємствами, а також і з закладами торгівлі та переробної промисловості. Адже відсутність практичної складової у післядипломному навчанні викладачів коледжів та технікумів обмежує їх спроможність поширювати знання про сучасні релевантні для виробництва ноу-хау, методи та технології.

Вищезгадані проблеми у підготовці висококваліфікованих кадрів з практичними вміннями висвітлив у своїй доповіді проф., доктор Гайнріх Шюле з Факультету аграрної економіки, народного господарства та менеджменту Вищої школи економіки і довкілля Нюртінґен-Ґайслінген, який представив результати базового дослідження, яке проводилося перед початком проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України (FABU)», де він дав рекомендації і пропозиції щодо подальшого розвитку аграрної освіти у коледжах та технікумах. Згідно цього дослідження удосконалення потребує не лише практична підготовка викладачів та матеріально-технічна база для проходження практики в закладах освіти, але й навчальні плани – обсяг загальноосвітніх дисциплін потрібно скоротити, а також розробка навчальних програм повинна проходити за участю представників підприємств, оскільки бізнес володіє найактуальнішою інформацією про те, які саме знання сьогодні є найбільш затребуваними. Крім того, робочі спеціальності повинні створюватися відповідно до умов та вимог ринку праці.

Практичний досвід – запорука успішного майбутнього - DSC 0116

Здавалося б, що вищезгадані проблеми може вирішити дуальна освіта, яка і спрямована на максимально велику кількість годин, які відведені для практичного навчання студентів. Крім того, вони опановують майбутню професію не в аудиторії за партою, а на підприємстві, де знайомляться з різними складовими частинами визначеної професії та суміжними галузями. Завдяки такій освіті студенти поєднують повсякденні знання з формуванням комплексної фахової компетенції, спрямованої на вирішенні різноманітних проблем, з якими фахівець стикається щоденно на обраній роботі.

Але чи справді така система є панацеєю від всіх бід, які зараз ми маємо в коледжах та технікумах? На це питання поки що ніхто не може дати однозначної відповіді. Як виявилося, не всі люди володіють точною інформацією про те, що саме означає поняття «дуальна освіта». Можливо, якщо проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед викладачів коледжів та технікумів, студентів, керівників підприємств, то людей, яким би припала до душі така форма здобуття освіти, ставало би все більше, а разом з тим і вирішувалися проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів. Тому дуже актуальним є проведення семінарів, круглих столів і презентацій для викладачів, керівників підприємств та студентів для поширення знань про важливість практичного навчання.

Якщо випускник коледжу буде мати високий показник практичного рівня підготовки, то його роботодавець буде задоволений, платитиме більшу заробітну плату і це, можливо, втримає наших випускників від поїздок на заробітки за кордон, де українці використовуються як некваліфікована робоча сила. І тим самим випускники технікумів та коледжів стануть високоефективними працівниками, які трудяться для розвитку аграрної галузі зокрема та для процвітання нашої держави в цілому!

Ольга Яцура, методист кабінету міжнародних відносин