Під головуванням директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Андрія Шевцова в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини пройшла регіональна нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

Участь у нараді взяли проректори з наукової роботи, голови спеціалізованих вчених рад, вчені секретарі, завідувачі аспірантури та докторантури закладів вищої освіти Черкаської області, а також аспіранти, декани факультетів/директор інституту та завідувачі кафедр УДПУ.

Така зустріч із академічною спільнотою є першою із серії нарад, присвячених питанням лібералізації і дерегуляції процесів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, академічної свободи та доброчесності учасників освітнього процесу, контролю якості освіти незалежними органами, автономії закладів вищої освіти тощо.

Андрій Шевцов окреслив коло викликів та задач, які стоять перед учасниками процесів присудження наукових ступенів. Андрій Гаррійович закликав учасників наради взяти участь у підготовці пропозицій та коментарів для вдосконалення процедури атестації кадрів вищої кваліфікації, акцентував увагу присутніх на необхідності поліпшувати якість дисертаційних досліджень, дотримуватись процесуальних вимог оцінювання і визначення рівня кваліфікації здобувачів наукових ступенів. Також звернув увагу на питання ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти.

Учасники наради мали можливість задати питання та одержати вичерпні компетентні відповіді щодо проблемних питань атестації кадрів вищої кваліфікації.

На завершення наради ректор УДПУ, професор Олександр Безлюдний від імені усіх присутніх подякував Андрію Гаррійовичу за плідну роботу та конструктивний діалог.

За інформацією УДПУ