Педагогічна діяльність викладачів вищих навчальних закладів відзначається високою соціальною відповідальністю, оскільки їхні зусилля спрямовуються на підготовку еліти нації, фахівців вищої кваліфікації, від компетентності яких залежить розбудова української держави, формування національної свідомості і духовності її громадян.

Становлення особистості молодої людини відбувається в студентські роки, тому дуже багато з того, що набувається впродовж навчання, залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію. Саме студентство є скарбницею генофонду нації, носієм морально-етичних і етнічних цінностей, ініціатором стратегії успішного розвитку нашої держави. На вимогу сьогодення виникла нагальна потреба у визначенні сутності, змісту і завдань військово-патріотичного виховання, яке в часи зовнішньої загрози є пріоритетним у формуванні особистості громадянина та захисника своєї Вітчизни.

Дієвий патріотизм як основа формування освітньої стратегії молоді - Zaporizhzhya Sich 4

Військово-патріотичне виховання студентської молоді в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, де абсолютною істиною проголошується теза, що «виховання громадянина патріотом – це гармонія розуму, думки, ідей, почуттів, духовних поривів, учинків» (В. О. Сухомлинський).

Дієвий патріотизм як основа формування освітньої стратегії молоді - radiodictator 7

Колектив науковців Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2016 році взявся до розробки наукової теми у рамках плану наукових розробок НАПН України «Військово-патріотичне виховання студентської молоді в умовах освітнього простору університету», керівником якої є ректор університету академік НАПН України Будак Валерій Дмитрович.

Впродовж двох років професорсько-викладацький склад університету плідно працює над науковою темою. Проведено Всеукраїнську конференцію «Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді: сучасні виклики та стратегії», студентську науково-практичну конференцію «Патріотична особистість: упровадження інноваційних технологій навчання і виховання», науково-методологічні семінари «Військово-патріотичне виховання молоді в умовах освітнього простору університету» та «Модель військово-патріотичного виховання студентської молоді: складові, зміст та критерії результативності».

Дієвий патріотизм як основа формування освітньої стратегії молоді - radiodictator 5

Важливим осередком військово-патріотичного виховання молоді є кафедра військової підготовки, яка готує як фахівців – професіоналів з військових спеціальностей, так і вчителів предмету «Захист Вітчизни». Студенти кафедри беруть активну участь у заходах військово-патріотичного виховання міста та області, підтримують зв’язки з ветеранськими та громадськими організаціями патріотичного спрямування, проводять тематичні вечори, спортивні змагання, зустрічі з випускниками та викладачами-учасниками АТО, у підтриманні порядку на могилах воїнів, відвідуванні музеїв і кінотеатрів, співпрацюють із загальноосвітніми закладами міста та проводять багато інших різноманітних форм, які сприяють вихованню справжніх патріотів своєї Батьківщини.

Окремим напрямом роботи є надання психологічної допомоги учасникам АТО, проведення реабілітаційних заходів, чим активно займається волонтерська психологічна служба університету. Так, студенти спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» активно практикують консультаційну роботу при благодійному громадському центрі «Тепло поколінь», надають психологічну допомогу бійцям, які повернулися з гарячих точок. Завдяки всеукраїнській акції «Лист надії» та загальноуніверситетському заходу «Благодійний осінній бал» зібрано речі для військових, кошти для поранених і родин загиблих.

Чимало заходів проводиться з військово-шефської роботи: співпраця студентів і викладачів із Цивільним корпусом «Азов», з військовими частинами ВМС Миколаївського гарнізону, з морськими піхотинцями та миколаївськими десантниками.

У роботі зі студентською молоддю щодо військово-патріотичного виховання в МНУ імені В. О. Сухомлинського перевага надається соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій, волонтерській діяльності, дискусійним клубам, акціям і флеш-мобам. Студенти охоче обговорюють новини, журнальні й газетні статті, телепередачі, залюбки відвідують музеї, театри, беруть участь у спортивних змаганнях, фестивалях, конкурсах патріотичної пісні, пишуть зворушливу поезію і прозу патріотичного змісту.

Відродження України неможливе без пробудження національної самосвідомості українського народу, насамперед молоді.

Тому особлива історична відповідальність покладається на українські педагогічні кадри, високе покликання яких – виховувати національно свідомих, палких патріотів, гідних громадян незалежної України, які працею рук і зусиллями мозку сприятимуть підвищенню добробуту, розвитку науки і культури рідного народу.

Інформує прес-центр МНУ ім. В.О.Сухомлинського