«Я відчуваю себе на рівні з усіма студентами. Коли я навчався в інклюзивній школі, то пристосовувався до колективу так само, як і зараз. І це навчання полегшило адаптацію до нового соціуму. Мені приємно бути серед команди грінченківців. Я гордий цим», – каже Ігор Диба, студент з інвалідністю першого курсу Університету Грінченка.

Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі є те, що сприймаючи їх як рівних, ВНЗ висувають до них такі ж вимоги, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна, наприклад, на потребу студента з інвалідністю уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу, тому що це знижує якість фахової підготовки. Тільки одиниці можуть подолати всі труднощі навчання самостійно або з допомогою батьків і друзів. Стратегією Університету Грінченка є забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім охочим незалежно від стану їх здоров’я. Це вимагає створення інтегрованого освітнього середовища з подальшим переходом до організації інклюзивного навчання. Саме тому в університеті буде створено Ресурсний центр соціально-психологічного супроводу студентів з інвалідністю, який стане першим подібним студентським центром в Україні.

Головною метою Центру буде створення рівних можливостей для студентів із особливими потребами шляхом здійснення технічного (забезпечення студентів адаптивними технічними засобами), психологічного (з’ясування психологічних особливостей кожного студента та сприяння особистісному розвитку), соціального (подолання соціальної ізоляції студентів з інвалідністю) і педагогічного (викладання навчального матеріалу у максимально сприйнятливій для них формі) супроводу та надання допомоги в набутті фахових компетентностей. Супровід навчання студентів із інвалідністю полягатиме в організації заходів, що мають забезпечити їм рівний доступ до навчання, тобто усунути або принаймні мінімізувати існуючі проблеми. Супровід буде розпочинатися з моменту звернення студента до Університету й охоплюватиме процеси підготовки до вступу та навчання у ВНЗ.

У Центрі планується облаштування робочих місць для студентів із вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату з постійним доступом до Інтернету. Також будуть створені медіатеки (альтернативні бібліотеки) – зібрання навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені у формі, адаптованій для студентів із особливими потребами. Необхідна література надаватиметься студентам у плоскодрукованому вигляді та на електронних носіях.

Такий масштабний проект потребує великих коштів для його реалізації. Саме тому Київський університет імені Бориса Грінченка ініціює Благодійний бал.

Захід відбудеться 10 травня 2018 року у Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Під час балу діятиме благодійна виставка творів декоративно-прикладного мистецтва студентів Університету, а зібрані кошти і будуть спрямовані на створення Ресурсного центру соціально-психологічного супроводу студентів з інвалідністю. Вхід на захід здійснюватиметься за запрошеннями. Танцмейстер балу – народний артист України, професор Університету Грінченка Григорій Чапкіс.

За інформацією прес-центру Київського університету імені Бориса Грінчека