Проект Порядку передбачає безоплатне надання місць в гуртожитках іногороднім учням, дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, не тільки на період навчання, але й під час вступу.

Серед іногородніх учнів право на першочергове забезпечення житловою площею у гуртожитку мають особи, які належать до соціально вразливих категорій населення:

  • особи з інвалідністю I-III групи;
  • особи, що мають пільги згідно із ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
  • особи яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;
  • особи, яким відповідно до частини 12 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;
  •  особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
  • особи з багатодітних сімей;
  • інші особи, яким згідно з чинним законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках

За наявності вільних місць керівництво закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з профспілкою може прийняти рішення про поселення до  гуртожитку працівників навчального закладу, які не мають іншого місця проживання, за договором найму, в якому визначається оплата за надання житлової площі та житлово-комунальних послуг.

Строком до одного року на вільні місця в гуртожитку за договором найму (оплатно) можуть бути також поселені інші особи.

У Порядку зазначено, що житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню тощо.

Документом встановлюється мінімальна норма житлової площі на одну особу – не менше 6 квадратних метрів.

Керівництво закладу освіти та працівники гуртожитку мають забезпечити в гуртожитку необхідні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи, у тому числі розумне пристосування для проживання осіб з інвалідністю.

Натомість особи, які проживають у гуртожитку мають право брати участь у вирішенні питань, пов’язаних із поліпшенням житлово-побутових умов, вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, що стало непридатним  для використання.

В документі визначено процедуру поселення до гуртожитку та виселення з нього, а також правила проживання.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Постанови приймаються до 22 травня 2018 року на адресу ukrpto@i.ua

Повідомляє прес-служба МОН