Триває громадське обговорення проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту». Текст нормативно-правового акта оприлюднено на сайті МОН України. Інтерес викликала редакція статті 51 «Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення», де вперше йдеться про нову ресурсну складову – інформаційне забезпечення навчальних закладів.

Шкільні бібліотекарі намагалися віднайти в статті хоча б згадку про свій підрозділ, на який має бути покладено виконання інформаційної функції. Але даремно.

Український інститут нормативної інформації, розробник проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу», терміново організував консультації з директорами шкіл, шкільними бібліотекарями, методистами, вчителями щодо внесення своїх пропозицій до редакції статті 51. Вони мали визначити шкільну бібліотеку, а в наступному – шкільний бібліотечно-інформаційний центр, одним з виконавців нової функції.

Було констатовано, що завдяки проектним напрацюванням, проведенню Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» за останні 8 років створено необхідні засоби та технології для реформування бібліотек в бібліотечно-інформаційні центри. Це і дає можливість стверджувати про ресурсну готовність шкільних підрозділів до поступової трансформації й здійснення повноцінного інформаційного забезпечення навчального закладу.

Застерігаючи обмежені можливості дитини в опрацюванні великих потоків інформації, недостатню ефективність використання в навчальному процесі лише телекомунікаційних засобів (інтернет), фахівці вбачають за доцільне виконання посередницької функції з підготовки інформації.

Вона забезпечує попереднє опрацювання та передачу інформації учасникам освітнього процесу. Пропонується виконання таких робіт: пошук, відбір, класифікацію, зберігання, комплектування, передачу педагогу та учням напередодні проведення кожного заняття.

Крім забезпечення навчального процесу, на бібліотечно-інформаційний центр покладаються функції інформаційного обслуговування педагогів. У зв’язку з наступною сертифікацією, зміною порядку підвищення кваліфікації, реформуванням методичних служб, ці функції набувають особливої актуальності.

Центр діє на основі автоматизації і технологізації. Для цього впроваджуються автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС), спеціальні обслуговуючі технології, створюється єдиний електронний довідко-пошуковий каталог.

Очільником центру є інформаційний адміністратор, який підпорядковується керівникові закладу. За своїм статусом інформаційний адміністратор належить до педагогічних працівників.

Комплект документів для внесення змін до статті 51 проекту закону 24 травня 2018 р. передано до Міністерства освіти і науки України для розгляду. З їх повним змістом можна ознайомитися за посиланнями:

 Додаток 1

Додаток 2

Маємо надію, що МОН України погодить і включить до проекту закону внесені пропозиції, адже  вони  відповідають викликам інформаційної епохи і створюють міцну основу для розгортання перетворень Нової української школи.

 

За повідомленням УкрІНІ

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу