У КПІ ім. Ігоря Сікорського створено гурток «Лінгвістичні гендерні дослідження» за інтересами студентів наукового спрямування факультету лінгвістики. Керівником гуртка призначено кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Ткачик Олену, наукові інтереси якої включають, в першу чергу, гендерну та когнітивну лінгвістику і відображені у циклі праць з проблеми мовного і мовленнєвого відображення когнітивних гендерних особливостей та дисертаційному дослідженні «Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі».

На засіданнях гуртка наукового спрямування плануються наукові дискусії, обговорення, презентації студентами доповідей з теоретичних питань. Пропонуються такі орієнтовні теми:

 • Витоки досліджень у сфері гендерної лінгвістики. Термінологічний апарат гендерної лінгвістики.
 • Феміністичний рух. Питання політичної коректності у сучасній англійській та українській мовах.
 • Дослідження гендерних стереотипів у лінгвістиці. Поняття стереотипу, гендерного стереотипу. Соціально-психологічні причини їх формування: вроджені та соціально-обумовлені.
 • Джерела формування гендерних стереотипів.
 • Відображення стереотипних уявлень про чоловіків і жінок у різних типах текстів.
 • Типові стереотипні характеристики чоловіків і жінок.
 • Андроцентризм мови. Прояви андроцентризму на різних мовних рівнях.
 • Гендерно-обумовлені особливості мовленнєвої поведінки статей.
 • Стереотипно маскулінні та фемінні комунікативні тактики.
 • Гендерні аспекти неологізації англійської та української мов. Проблема лексичних лакун.

Основними цілями діяльності наукового гуртка визначено:

 • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді;
 • сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової та інноваційної діяльності;
 • підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи;
 • одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
 • сприяння обміну інформацією між дослідниками;
 • проведення наукових досліджень спільних з кафедрами, науковими та науково-дослідними установами та ін.

У рамках діяльності гуртка наукового спрямування Ткачик О.В. планує проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад із залученням студентів, викладачів та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших вишів, наукових установ та дослідницьких організацій.

За матеріалами сайту КПІ ім. Ігоря Сікорського