Два дні, 5 та 6 червня 2018 року, у Хмельницькому національному університеті працювала експертна комісія ЄС відповідно до програми міжнародної пілотної акредитації освітніх професійних програм зі спеціальностей «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» у рамках виконання проекту QUAERE «Розроблення моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти для вищих навчальних закладів України» європейської програми ERASMUS+.

Учасниками проекту є: Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація студентів, провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN) і Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA). Метою проекту є розвиток реформування системи вищої освіти України шляхом впровадження кращої практики ЄС у забезпечення якості вищих навчальних закладів на основі стандартів та керівних принципів ENQA.

Міжнародна експертиза магістерських програм «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» у рамках виконання проекту QUAERE - 2 1

Міжнародна експертиза проводилась відповідно до рекомендацій ASIIN щодо акредитації пілотної програми в університетах-партнерах проекту QUAERE. Метою проведення міжнародної експертизи магістерських програм зі спеціальностей «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» є відпрацювання механізму акредитації освітньо-професійних програм в українських ЗВО згідно з «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG-2015) для подальшого його впровадження в Україні на державному рівні.

Експертна комісія ЄС, яка працювала в ХНУ, була сформована CEENQA та ASIIN і складалась з семи експертів. Головою комісії був експерт ЄС Альфредес Речкаускас, професор Вільнюського університету (Литва), завідувач кафедри економетричного аналізу. До складу експертної комісії входили експерти ЄС – представники агенцій із забезпечення якості освіти, викладачі українських ЗВО та Української асоціації студентів: Довіле Жеймієна, менеджер з проектів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Литви; Вікторія Константінова, професор Бердянського державного педагогічного університету; Віталій Кухарський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівського національного університету імені Івана Франка, національний координатор проекту QUAERE; Володимир Немерцалов, доцент Одеського національного університету імені І. І. Мєчнікова; Катерина Лозанова, студентка Одеського національного економічного університету, представник УАС; Оксана Томашенко, студентка Київського національного університету культури і мистецтв, представник УАС.

Згідно з програмою міжнародної пілотної акредитації освітніх професійних програм експертна комісія ЄС зустрілася із керівництвом університету. На зустрічі були присутні ректор Микола Скиба, проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Матюх, проректор з міжнародних зв’язків Микола Йохна, локальний координатор проекту Світлана Григорук та члени робочої групи проекту.

 

Експертна комісія ознайомилась із загально університетським підходом до внутрішнього забезпечення якості освіти: системою забезпечення якості освіти в університеті; технічним забезпеченням навчального процесу на факультеті програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем; роботою інформаційних систем «Електронний університет» та «Модульне середовище для навчання». Учасники експертної групи відвідали наукову бібліотеку університету; зустрілися зі студентами, викладачами, які забезпечують підготовку за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» за другим (магістерським) рівнем; поспілкувалися з представниками студентського самоврядування, випускниками і роботодавцями.

Міжнародна експертиза магістерських програм «Прикладна математика» та «Економічна кібернетика» у рамках виконання проекту QUAERE - 1 1

Експертна комісія відзначила досить високий рівень: документального забезпечення організації СВЗЯО; інформатизації внутрішнього забезпечення якості освіти, її широкоформатність, доступність і простоту в користуванні, особливо систем «Електронний університет» та «Модульне середовище для навчання». Серед зауважень рекомендаційного характеру експерти відмітили недостатній рівень створення середовища стимулювання для підвищення кваліфікації та посилення креативності професорсько-викладацького складу. Також вони звернули увагу на недостатній обсяг реалізації мобільності студентів та викладачів.

 

 

Прес-служба  Хмельницького національного університету