20 червня 2018 року  Міністерство освіти і науки України надіслало усім керівникам  обласних департаментів (управлінь) освіти і науки, Київської міської державної адміністрації, керівникам закладів вищої освіти та загальної середньої освіти та директору ДП «Інфоресурс» лист  №1/9-399 “Щодо середнього бала документа про повну загальну середню освіту”. 

У документі зазначається, що у зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645, внесення запису про середній бал атестату випускників у додаток до атестата не передбачено.

Розрахунок середнього бала документа про повну загальну середню освіту здійснюється вступниками до закладів вищої освіти самостійно при подачі заяв (у паперовому та електронному вигляді) та перевіряється приймальними комісіями закладів вищої освіти.

Cередній бал додатка до атестата обчислюється за 12- бальною шкалою  і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок. Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал вводиться в особистому електронному кабінеті вступником і в разі виявлення помилки вступник може виправити дані самостійно до подання першої заяви.

 

Отже, Міністерство освіти і науки України відкликає лист № 1/9-209 від 22 квітня 2015 року «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

За інформацією МОН

Коментарі закриті.