Освітній портал “Педагогічна преса” надає оновлену інструкцію щодо роботи з електронним кабінетом вступника. 

В інструкцію додано інформацію про ті помилки, які можуть виникати у вступника під час реєстрації електронного кабінету в системі. Зокрема, вказано номер помилки, напис, що з’являється в електронному кабінеті, та порядок дій вступника.
Наразі однією з найпоширеніших помилок вступників є неправильне зазначення адреси електронної пошти під час реєстрації. Через це вступники не отримують лист для активації кабінету на свою скриньку.
Нагадуємо, що в такому випадку необхідно зареєструватися повторно на правильну адресу, але не раніше ніж через 24 години після попередньої спроби. За цей час першу спробу реєстрації з неправильною поштою буде анульовано і вступник зможе зареєструватися знову.
Ще одна розповсюджена проблема – вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокує його на три години. У такому разі в МОН радять одразу не вгадувати пароль, а скористатися сервісом «Забули пароль?» для його швидкого відновлення.

Нагадуємо, що відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії 2018 розміщені на сайті МОН. Там є роз’яснення як стосовно роботи з електронними кабінетами, так і про правила вступу на молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра. 

За інформацією МОН


ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ПОДАННЯ ЗАЯВ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………………. 2
II. РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКА …………………………………………………………………. 4
2.1. Поля, які необхідно заповнити…………………………………………………………… 4
2.2. Завершення реєстрації……………………………………………………………………….. 6
ІІІ. ОСОБИСТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА…………………. 7
3.1. Вхід до електронного кабінету вступника ………………………………………… 7
3.2. Внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті……. 8
3.3. Рекомендації щодо зменшення розміру сканованого документу………. 12
3.4. ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника…………………………….. 13
ІV. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ…………………………….. 14
4.1. Вибір КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ …………………………………. 14
4.2. Подання вступником ЗАЯВ на вступ ………………………………………………. 16
4.3. Подані вступником ЗАЯВИ на вступ ………………………………………………. 18
V. ПОМИЛКИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ:
ПОРЯДОК ДІЙ ВСТУПНИКА……………………………………………………………… 19
VІ. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ (довідково)……….. 22

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робота системи «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до закладів вищої освіти» регламентується Умовами прийому на
навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Порядком подання та
розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої
освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України № 1378 від 13.10.2017 року, а також Умовами прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1377 від 13.10.2017
року.
Інформація щодо вступної кампанії відображається та зберігається в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у
повній мірі тільки вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту,
виготовлений з використанням фотополімерних технологій, та сертифікати ЗНО
2016, 2017 або 2018 років і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за
освітніми ступенями бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань), а також на денну форму навчання за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Тільки введення правильних та достовірних даних надають Вам можливість
прийняти участь у конкурсному відборі та при успішному його проходженні бути
рекомендованими до зарахування в обраний заклад вищої освіти.

УВАГА! Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають
заяви тільки у ПАПЕРОВІЙ формі в таких випадках:
– для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних
іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою2,
квотою для іноземців відповідно до Умов прийому (тобто, якщо вступники
бажають скористатися цими правами);
– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні
кошти відповідно до Умов прийому (див. розділ ІІІ «Джерела фінансування здобуття вищої
освіти», пункти 4, 5);
– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому
(див. розділ І «Загальні положення», пункт 6, підпункт 7: за спеціальностями галузей знань
01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не
менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу);
– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну
загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО.
Помилки (в атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують
внесення виправлень у документ! Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (в атестаті)
та Євгеній (у сертифікаті);
– у разі подання іноземного документа про освіту;
– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого
до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка»,
виданий – орієнтовно до 2000 р.);
– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву
в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії
закладу освіти.
– для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та
переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу, переможцям чемпіонатів
України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014
«Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» (якщо
бажають скористатись цим правом).
Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою:
https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Перед початком роботи обов’язково перегляньте інформацію у розділах:
– Про проект
– Новини
– Інструкція
– Запитання-відповіді
– Умови прийому
– Контакти

Після ознайомлення з вищевказаними матеріалами необхідно зареєструватись у
системі: натисніть «РЕЄСТРАЦІЯ» (у вікні «Заповнити анкету вступника»).

II. РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКА

Для РЕЄСТРАЦІЇ уважно заповніть у формі усі поля достовірними даними.
2.1. Поля, які необхідно заповнити
Усі поля обов’язкові для заповнення (позначені «*»).
ЛОГІН (адреса електронної пошти) – введіть адресу своєї діючої електронної
пошти. На цю адресу Вам надійде лист для активації доступу до системи. Вказана
адреса буде Вашим ЛОГІНОМ для входу до електронного кабінету у подальшому.
Система автоматично перевірить його на співпадіння з вже існуючими. У випадку,
якщо буде зафіксовано ідентичність логінів, Вам буде видано попередження. Для
вирішення проблеми Вам потрібно створити унікальний логін.
УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад,
mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено (zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/n000452517/
paran2#n2). Використовуйте інші адреси.
ПАРОЛЬ (Підтвердження паролю) – не менше 6 символів (запам’ятайте його!).
Дані сертифіката ЗНО:
Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО;
Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
Рік отримання – оберіть із випадаючого списку рік отримання сертифіката ЗНО
(2016, 2017 або 2018).

У випадку, якщо Ви маєте декілька сертифікатів ЗНО, то використайте один з
них, а дані інших сертифікатів необхідно додати в особистому електронному
кабінеті вступника після реєстрації в системі.
Дані атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО):

УВАГА! Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом,
виданим не раніше 1998 р. (фотокомп`ютерні («пластикові») документи). В іншому
випадку подавайте заяви безпосередньо у закладі освіти, у паперовому вигляді.
Серія атестата – 2 літери;
Номер атестата – 8 цифр;
Середній бал атестата – обчислюється вступником самостійно за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих частин балу і розраховується як середнє
арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина,
варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено
запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.
УВАГА! У зв’язку зі зміною формули розрахунку середнього балу не слід
використовувати бал, вказаний в додатку до атестату.
ВАЖЛИВО! При введенні даних середнього балу додатку до атестата про ПЗСО
будьте дуже уважні, оскільки ці дані Ви зможете змінити тільки ДО подання ПЕРШОЇ
ЗАЯВИ. Усі електронні заяви будуть подані саме з цим балом. Якщо заклад освіти при
перевірці виявить помилкові дані про середній бал атестату, він має право відмовити Вам
в участі у конкурсному відборі.
Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ».
Системою буде надіслано запит до ЄДЕБО для перевірки правильності внесених
даних.
2.2. Завершення реєстрації
В якості підтвердження вказаних даних в ЄДЕБО буде створено Ваш обліковий
запис, логін та пароль якого надалі буде Вашим для доступу до особистого
електронного кабінету вступника.
У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення.
На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ
електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).
Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний
кабінет та здійснити перший вхід до нього.

ІІІ. ОСОБИСТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

3.1. Вхід до електронного кабінету вступника
Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до електронного кабінету
вступника на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/.
Кнопка «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ» знаходиться на головній сторінці сайту
зверху ліворуч.
Увага! Не використовуйте для входу посилання у листі для АКТИВАЦІЇ
електронного кабінету вступника!
У вікні, що відкрилось, введіть Ваші логін та пароль:
Після заповнення форми натисніть кнопку «ВХІД».
Зверніть увагу! У випадку, якщо після вводу логіну та паролю знову
завантажується головна сторінка, необхідно «очистити» історію та кеш браузера
за весь період або змінити браузер.
ВАЖЛИВО! Якщо Ви забули пароль від особистого електронного кабінету
натисніть кнопку «Забули пароль?» та введіть Ваш логін.
За потреби можна також повторно отримати лист активації.
У цьому вікні можна також розпочати реєстрацію електронного кабінету для
іншої особи.
3.2. Внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті
Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно з
інформацією про Ваш атестат про ПЗСО та сертифікат(и) ЗНО.
В електронному кабінеті вступника:
– заповніть обов’язкові особисті дані та завантажте сканкопії необхідних
документів для подання електронних заяв;
– переглядайте конкурсні пропозиції від ВНЗ для вступу;
– здійсніть подання заяв до ВНЗ України (з 12 до 26 липня 2018 р.) та
переглядайте їх поточний стан.
1) Контактний телефон, середній бал додатку до атестату
Контактні телефони потрібні для оперативного зв’язку ВНЗ з вступником.
Співробітники приймальних комісій потребують оперативного зв’язку зі
вступниками чи їх батьками, тому вкажіть декілька телефонних номерів.
Як було вказано вище (у порядку реєстрації) середній бал додатку до атестату
можна змінити (у разі необхідності) тільки до подання першої заяви.
Після внесення номеру або зміни середнього балу стає активною до застосування
кнопка «ПІДТВЕРДИТИ» – натисніть її.
2) Завантаження КОЛЬОРОВОЇ ФОТОКАРТКИ вступника (3х4 см)
Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу
– 1 Мб.
3) Перевірка даних сертифікатів ЗНО, додавання сертифікатів інших років
У разі виявлення невідповідностей зверніться до ПІДТРИМКИ електронного
кабінету вступника (інформація нижче).
4) Завантаження ДОДАТКА до АТЕСТАТА про повну загальну середню
освіту вступника
Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір
файлу – 1 Мб.
Середній бал додатка до атестата вважається підтвердженим після реєстрації у
ВНЗ першої заяви, поданої вступником (остаточна перевірка – при поданні до ВНЗ
оригіналів).
5) Завантаження ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ щодо вступника
– Документ, що підтверджує реєстрацію у сільському населеному пункті.
Сільський коефіцієнт (СК) збільшує конкурсний бал та дорівнює 1,02 для осіб,
зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про
вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться
на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках.
Формат – JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб.
Документи вважаються підтвердженими підтвердженим після реєстрації у
закладі освіти першої заяви, поданої вступником (остаточна перевірка – при поданні
до закладу освіти оригіналів документів).

Увага! Файл завантажується за наявності підстав! Подання неправдивої
інформації є підставою для виключення з конкурсного відбору!
– Приймальні комісії закладів освіти отримують з ЄДЕБО наступну інформацію
про переможців олімпіад та конкурсів, які отримують додаткові бали до
конкурсного балу:
1) Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України),
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням
Мінмолодьспорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних
випробувань за вибором вступника.
2) Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року
останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при
цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на
спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»).
Крім того, призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу,
переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на
навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017
«Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо
конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що
дорівнює 200.
Звертаємо увагу, що особам, вказаним в останньому абзаці, необхідно особисто
звернутись до Приймальної комісії закладу освіти для підтвердження права на
додаткові бали (роз’яснення про порядок дій Приймальної комісії доведено закладам
освіти Міністерством освіти і науки України).

3.3. Рекомендації щодо зменшення розміру сканованого документу
Якщо зображення має розмір більше 1 Мб, виникне помилка при його
завантаженні. Тому необхідно змінити розмір файлу. Наприклад, за допомогою
програми «PAINT» (яка за замовчуванням встановлена на комп’ютерах з
операційною системою Windows).
Відкрийте зображення за допомогою вищевказаної програми. У верхньому куті
натисніть напис «ЗМІНИТИ РОЗМІР». Це відкриє діалогове вікно:
У вікні в полі «По горизонталі» замість 100% впишіть 50% (або стільки, на
скільки Ви бажаєте зменшити ваше зображення). Поле «По вертикалі» змінюється
автоматично (якщо встановлено позначку «Зберегти пропорції»!).
Для підтвердження зміни натисніть «ОК».

У вікні зображення натисніть «Зберегти» – збережено сканований документ
зменшеного розміру.
3.4. ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника
? консультаційний телефон: (044) 290-18-13;
? електронна пошта: ez@inforesurs.gov.ua;
? на сайті – Інструкція, Запитання-відповіді, Умови прийому тощо.

ІV. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ

4.1. Вибір КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ
Для подачі заяви на вступ до закладу вищої освіти натисніть на посилання
«Подача заяв», після чого з’явиться форма вибору КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на
вступ до ВНЗ.
Звертаємо увагу, що згідно Умов прийому до ЗВО у 2018 році для участі у
конкурсі на бюджетні місця (на освітні ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР) можливо
подати УСЬОГО (сумарно):
? 7 заяв (наприклад, можна подати усі заяви до одного ВНЗ або по одній
заяві до семи ВНЗ);
? на 4 спеціальності (наприклад, можна подати усі заяви на одну
спеціальність або по кілька заяв на чотири спеціальності).
ЗАГАЛЬНО рахують заяви на денну та заочну форми навчання (сумарно
не більше 7 заяв).
Для участі у конкурсі на контрактні місця вказані обмеження
не розповсюджуються.
1) Оберіть потрібні параметри для вибору конкурсних пропозицій та натисніть
«Пошук»:
• Регіон (тобто область України, м. Київ – у кінці переліку);
• Заклад освіти;
• Освітній ступінь (ОКР) – бакалавр, магістр, молодший спеціаліст;
• Форма навчання – денна/заочна;
• Спеціальність – введіть код або частину назви спеціальності (див. р.V).
Зверніть увагу, що для параметрів «Заклад освіти» та «Спеціальність» реалізовано
контекстний пошук, тобто для пошуку необхідної назви потрібно ввести частину назви,
написати одне зі слів (цифр), що входить до її складу, але не менше 3-х символів.
Відобразиться список з назвами (кодами), що містять це слово (цифри).
Обов’язкові для вибору параметри позначені «*» – тільки «Заклад освіти» та
«Освітній ступінь (ОКР)», але більша деталізація у пошуку надає конкретніший
результат!

У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції» («2,3,4» на малюнку нижче):
? після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на
посилання у колонці «Назва пропозиції» для відкриття переліку вступних
випробувань та конкурсних показників. Ваші предмети ЗНО повинні відповідати
вказаним у переліку («2» на малюнку нижче);
? для вибору пропозиції встановіть позначку у першій колонці таблиці;
? для продовження формування заяви натисніть «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ»:
У переліку вступних випробувань та конкурсних показників, крім відповідності
предметів ЗНО, зверніть увагу на наступне:
– предмет «Іноземна мова» дозволяє обрати сертифікати ЗНО з англійської,
французької, німецької або іспанської мови;
– у колонці «МКБ» закладом освіти може бути вказаний мінімальний
конкурсний бал з предмета, що дозволить приймати участь у конкурсі; – у колонці
«В» вказано, чи є це предмет на вибір вступника.
Зверніть увагу, що дані Приймальної комісії ВНЗ (тому числі необхідна контактна
інформація) відображаються у разі їх внесення до конкурсної пропозиції закладом освіти.

4.2. Подання вступником ЗАЯВ на вступ
Після натискання кнопки «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ» відображається форма для
подання. Перегляньте загальні параметри обраної конкурсної пропозиції:
Оберіть інші параметри заяви:
• Пріоритетність – тільки для участі в конкурсі для навчання за кошти
державного бюджету (крім вступу на ОКР «Молодший спеціаліст»);
• Участь в конкурсі за джерелами фінансування – встановіть позначку у
відповідному полі; Освітній ступінь (рівень) за бюджетні кошти– встановіть
позначку у відповідному полі;
• Результати ЗНО – оберіть з даних Вашого сертифікату.
Після вибору натисніть «Подати заяву»:

По черзі зробіть вибір результатів ЗНО:
Якщо Ви маєте сертифікати за 2016, 2017 та/або 2018 роки самостійно оберіть
потрібний (напевне, з більшим балом?). Аналогічний вибір здійснюється, якщо є
варіанти вибору предмету для третього вступного випробування.
Після натискання кнопки «Подати заяву» необхідно підтвердити згоду із
загальними параметрами Вашої участі у конкурсному відборі на вступ:

4.3. Подані вступником ЗАЯВИ на вступ
Після подання заяву буде додано до переліку Ваших заяв.
Уважно ознайомтесь з попередженнями (червоним кольором) та рекомендаціями
(зеленим кольором)
Для відображення нової поданої заяви доцільно оновити сторінку браузера.
Загальний вигляд переліку заяв вступника:
Зверніть увагу! В електронному кабінеті вступника відображаються тільки заяви,
подані в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді (тобто заяв, поданих у ПАПЕРОВОМУ вигляді Ви
не побачите).
Скасування заяви вступником:
У разі помилкового подання заяви Ви маєте можливість СКАСУВАТИ подану
заяву, якщо її ще не оброблено закладом освіти (без втрати спроби!).
Для цього оберіть заяву та натисніть «Активні дії» – «Скасувати»:
Зверніть увагу! «Втрата спроби» актуальна лише для заяв з пріоритетом. Якщо
заяву вже оброблено закладом освіти – пріоритет втрачається.

V. ПОМИЛКИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ:
ПОРЯДОК ДІЙ ВСТУПНИКА

 П1.1
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: сертифікат ЗНО не знайдено. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
пункту інструкції П1.1».
У реєстрі сертифікатів ЗНО не знайдено сертифіката з параметрами вступника.
Вступник наполягає, що саме в нього діючий сертифікат.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П1.1».
До листа додаються: сканкопія (фото) сертифіката (з номером, піном, роком
видачі) та скріншот з помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного сертифіката в реєстр або про недійсність сертифіката.
? П1.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: атестат про ПЗСО не знайдено. Перевірте
правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до
пункту інструкції П1.2».
У реєстрі документів про освіту не знайдено атестата з параметрами вступника.
Вступник наполягає, що саме в нього діючий атестат.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П1.2».
До листа додаються: сканкопія (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі) та скріншот з помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного атестата в реєстр або про недійсність атестата.
? П1.3
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: вказано анульований атестат про ПЗСО.
Перевірте правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у
відповідності до пункту інструкції П1.3».
У реєстрі документів про освіту атестат з параметрами вступника позначений як
анульований. Вступник наполягає, що саме в нього діючий атестат.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П1.3».
До листа додаються: сканкопія (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі) та скріншот з помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного атестата в реєстр або про недійсність атестата.
? П2.1
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: у вступника в ЄДЕБО вказано інший діючий
сертифікат ЗНО зазначеного року видачі. Перевірте правильність введених
даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до пункту інструкції П2.1».
В даних вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, наявний атестат, але вказано
інший діючий сертифікат ЗНО зазначеного року видачі. Вступник наполягає, що саме
в нього діючий сертифікат.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П2.1».
До листа додаються: сканкопії (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа,
що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з
помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного сертифіката в дані вступника, що містяться в ЄДЕБО, або про недійсність
сертифіката.
? П2.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: у вступника в ЄДЕБО вказано інший діючий
атестат про ПЗСО. Перевірте правильність введених даних. У разі їх
коректності дійте у відповідності до пункту інструкції П2.2».
В даних вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, наявний сертифікат, але вказано
інший діючий атестат. Вступник наполягає, що саме в нього діючий атестат.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П2.2».
До листа додаються: сканкопії (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа,
що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з
помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання дійсного
атестата в дані вступника, що містяться в ЄДЕБО, або про недійсність атестата.
? П3.1
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з даними вказаного сертифіката ЗНО. Перевірте правильність введених
даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до пункту інструкції П3.1».
Дані вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, не повністю відповідають даним
вказаного сертифіката. Вступник наполягає, що саме в його сертифікаті дійсні дані.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П3.1».

До листа додаються: сканкопії (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа,
що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з
помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного сертифіката в дані вступника, що містяться в ЄДЕБО, або про недійсність
сертифіката.
? П3.2
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з даними вказаного атестата про ПЗСО. Перевірте правильність
введених даних. У разі їх коректності дійте у відповідності до пункту інструкції
П3.2».
Дані вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, не повністю відповідають даним
вказаного сертифікату. Вступник наполягає, що саме в його сертифікаті дійсні дані.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П3.2».
До листа додаються: сканкопії (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа,
що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з
помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного атестата в дані вступника, що містяться в ЄДЕБО, або про недійсність
атестата.
? П3.3
Текст помилки:
«Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є
розбіжності з даними, вказаними в атестаті про ПЗСО та/або сертифікаті ЗНО.
Перевірте правильність введених даних. У разі їх коректності дійте у
відповідності до пункту інструкції П3.3».
Дані вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, не повністю відповідають даним
вказаних атестата та сертифіката. Вступник наполягає, що саме в його документах
дійсні дані.
Порядок дій:
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи
(ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: «Помилка при реєстрації П3.3».
До листа додаються: сканкопії (фото) атестата (з ПІБ, серією, номером, датою
видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа,
що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з
помилкою.
За результатами перевірки технічний адміністратор повідомляє про додання
дійсного сертифіката в дані вступника, що містяться в ЄДЕБО, або про недійсність
сертифіката.

VІ. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ (довідково)
ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266)

Шифр галузі        Найменування галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
02 Культура і мистецтво 024 Хореографія
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво
02 Культура і мистецтво 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
04 Богослов’я 041 Богослов’я
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
06 Журналістика 061 Журналістика
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08 Право 081 Право
09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
10 Природничі науки 102 Хімія
10 Природничі науки 103 Науки про Землю
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
10 Природничі науки 106 Географія
11 Математика та статистика 111 Математика
11 Математика та статистика 112 Статистика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
13 Механічна інженерія 135 Суднобудування
13 Механічна інженерія 136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
14 Електрична інженерія 145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
18 Виробництво та технології 184 Гірництво
18 Виробництво та технології 185 Нафтогазова інженерія та технології
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія
18 Виробництво та технології 187 Деревообробні та меблеві технології
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
19 Архітектура та будівництво 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
20 Аграрні науки та продовольство 202 Захист і карантин рослин
20 Аграрні науки та продовольство 203 Садівництво та виноградарство
20 Аграрні науки та продовольство 204 Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство
20 Аграрні науки та продовольство 206 Садово-паркове господарство
20 Аграрні науки та продовольство 207 Водні біоресурси та аквакультура
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина
21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія
22 Охорона здоров’я 222 Медицина
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство
22 Охорона здоров’я 224 Технології медичної діагностики та лікування
22 Охорона здоров’я 225 Медична та психологічна реабілітація
22 Охорона здоров’я 225 Медична психологія
22 Охорона здоров’я 226 Фармація
22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
22 Охорона здоров’я 228 Педіатрія
22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
24 Сфера обслуговування 242 Туризм
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 252 Безпека державного кордону
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 253 Військове управління (за видами збройних сил)
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 254 Забезпечення військ (сил)
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека
27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
27 Транспорт 272 Авіаційний транспорт
27 Транспорт 273 Залізничний транспорт
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
27 Транспорт 275 Транспортні технології (за видами)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини
29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за бюджетні кошти
(затверджено наказами МОН від 2016 р. № 292, № 506, № 507, № 567)

Код Найменування спеціальності Шифр Найменування спеціалізації
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
014 Середня освіта 01 Українська мова і література
014 Середня освіта 02 Мова і література (із зазначенням мови)
014 Середня освіта 03 Історія
014 Середня освіта 04 Математика
014 Середня освіта 05 Біологія та здоров’я людини
014 Середня освіта 06 Хімія
014 Середня освіта 07 Географія
014 Середня освіта 08 Фізика
014 Середня освіта 09 Інформатика
014 Середня освіта 10 Трудове навчання та технології
014 Середня освіта 11 Фізична культура
014 Середня освіта 12 Образотворче мистецтво
014 Середня освіта 13 Музичне мистецтво
014 Середня освіта 15 Природничі науки
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
015 Професійна освіта 01 Будівництво
015 Професійна освіта 02 Видавничо-поліграфічна справа
015 Професійна освіта 03 Гірництво
015 Професійна освіта 04 Деревообробка
015 Професійна освіта 05 Документознавство
015 Професійна освіта 06 Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
015 Професійна освіта 07 Електротехніка та електромеханіка
015 Професійна освіта 08 Енергетика
015 Професійна освіта 09 Зварювання
015 Професійна освіта 10 Комп’ютерні технології
015 Професійна освіта 11 Машинобудування
015 Професійна освіта 12 Металургія
015 Професійна освіта 13 Метрологія, стандартизація та сертифікація
015 Професійна освіта 14 Нафтогазова справа
015 Професійна освіта 15 Охорона праці
015 Професійна освіта 16 Сфера обслуговування
015 Професійна освіта 17 Технологія виробів легкої промисловості
015 Професійна освіта 18 Технологія виробництва і переробки продуктів
сільського господарства
015 Професійна освіта 19 Товарознавство
015 Професійна освіта 20 Транспорт
015 Професійна освіта 21 Харчові технології
015 Професійна освіта 22 Хімічні технології
035 Філологія
035 Філологія 01 Українська мова та література
035 Філологія 02 Кримськотатарська мова та література
035 Філологія 030 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – македонська
035 Філологія 031 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – білоруська
035 Філологія 032 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – болгарська
035 Філологія 033 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – польська
035 Філологія 034 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – російська
035 Філологія 035 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – сербська
035 Філологія 036 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – словацька
035 Філологія 037 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – хорватська
035 Філологія 038 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – чеська
035 Філологія 039 слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – словенська
035 Філологія 041 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська
035 Філологія 042 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – нідерландська
035 Філологія 043 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька
035 Філологія 044 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – шведська
035 Філологія 045 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – данська
035 Філологія 046 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – ісландська
035 Філологія 047 германські мови та літератури (переклад включно),
перша – норвезька
035 Філологія 051 романські мови та літератури (переклад включно),
перша – іспанська
035 Філологія 052 романські мови та літератури (переклад включно),
перша – італійська
035 Філологія 053 романські мови та літератури (переклад включно),
перша – португальська
035 Філологія 054 романські мови та літератури (переклад включно),
перша – румунська
035 Філологія 055 романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька
035 Філологія 060 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– арабська
035 Філологія 061 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– в’єтнамська
035 Філологія 062 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– ґінді
035 Філологія 063 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– івріт
035 Філологія 064 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– індонезійська
035 Філологія 065 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– китайська
035 Філологія 066 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– корейська
035 Філологія 067 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– перська
035 Філологія 068 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– турецька
035 Філологія 069 східні мови та літератури (переклад включно), перша
– японська
035 Філологія 070 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно),
перша – естонська
035 Філологія 071 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно),
перша – угорська
035 Філологія 072 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно),
перша – фінська
035 Філологія 08 Класичні мови та літератури (переклад включно)
035 Філологія 081 Новогрецька мова і література (переклад включно)
035 Філологія 09 Фольклористика
035 Філологія 10 Прикладна лінгвістика
035 Філологія 111 Східні мови та літератури (переклад включно),
перша – азербайджанська
035 Філологія 112 Східні мови та літератури (переклад включно),
перша – фарсі
035 Філологія 113 Албанська мова і література (переклад включно)
035 Філологія 114 Вірменська мова і література (переклад включно)
035 Філологія 115 Балтійські мови і література (переклад включно),
перша – литовська
035 Філологія 116 Балтійські мови і література (переклад включно),
перша – латвійська
035 Філологія 117 Картвельські мови і література (переклад включно),
перша – грузинська
035 Філологія 118 Кельтські мови і література (переклад включно),
перша – ірландська
035 Філологія 119 Кельтські мови і література (переклад включно),
перша – шотландська
275 Транспортні технології (за видами)
275 Транспортні технології 01 На морському та річковому транспорті
275 Транспортні технології 02 На залізничному транспорті
275 Транспортні технології 03 На автомобільному транспорті
275 Транспортні технології 04 На повітряному транспорті
022 Дизайн (з Умов прийому-2018: спеціалізації, з яких
проводиться творчий конкурс)
022 Дизайн 01 Графічний дизайн
022 Дизайн 02 Дизайн одягу (взуття)
022 Дизайн 03 Дизайн середовища
022 Дизайн 04 Промисловий дизайн
022 Дизайн 05 Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу