14 листопада в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбулася довгоочікувана  презентація нової книги «Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку ХІХ століття у постатях: Словник». Авторами книги  є відомий тандем науковців: декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук  Василь Балух та ректор Переяслав-Хмельницького педагогічного університету, доктор історичних наук, академік  Віктор Коцур.  

У запропонованому словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви від Берестейської унії 1596 року до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 року) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 року на Лівобережжі. У книзі представлено основну літературу про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, що увиразнюють їхню діяльність.

Передмову до книги написав доктор філософських наук, доктор богослов’я, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Святослав Кияк.

На презентацію книги, яка в першу чергу презентується саме в нашому університеті, до конференц-залу імені Василя Сухомлинського зібралися активні студенти, науковці, викладачі університету, бібліотекарі університету та небайдужі жителі міста.  Презентуючи видання ректор нашого університету, доктор історичних наук, академік Віктор Коцур зазначив:

– В умовах соціально-політичних, міжнародних глобалістичних викликів ХХІ ст. для України актуалізується проблематика релігійного життя минулих епох, яка пояснює сутнісні аспекти сучасних  вимірів нашого повсякдення. Як відзначали першоієрархи Української Католицької церкви –  Андрій Шептицький і Любомир Гузар, унія (Берестейська унія 1596 року) стала невід’ємною частиною національного і культурного життя, що було лише на користь українському народу. Окрім того, через греко-католицьку церкву українці отримали вільний доступ до джерел гуманістичної культури незалежно від Польщі, що певною мірою зупиняло полонізацію українського народу, надавало йому духовного порятунку.

Духовне життя на теренах України кінця XVI – поч. ХІХ ст. ми розглядаємо через життєписи видатних і маловідомих діячів греко-католицької церкви. Уся історія розвитку греко-католицької церкви указує на відсутність у ній самоізоляції та збереження київських традицій в українському християнстві. Особливо це було важливо в умовах посилення експанційного впливу московського православ’я.

Можна сказати, що Берестейська унія була своєрідним способом порятунку української нації та зіграла велику націєтворчу місію, сформувавши українську національну церкву. Саме через призму таких церковно-історичних реалій слід аналізувати, оцінювати або по-новому вивчати історію Руської Унійної (Греко-Католицької церкви) кінця XVI-початку  ХІХ ст..

Ми перебуваємо на порозі об’єднання православних церков України, утворення єдиної  помісної Православної церкви в Україні. Досвід релігійного життя минулих епох надзвичайно важливий сьогодні.

У Переяслав-Хмельницькому ДПУ відбулася презентація книги Василя Балуха та Виктора Коцура - DSC 1870

У свою чергу декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук Василь Балух більш детально ознайомив гостей зібрання із історією становлення Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви  через аналіз життєписів  видатних і маловідомих діячів Церкви, які представлені у словнику, провівши низку історичних паралелей між історичними подіями та персоналіями, вичерпну інформацію про яких можна знайти у презентованому словнику. Василь Олексійович відзначив, що, напевно, в жодному університеті не буває стільки презентацій книг, як у нашому сковородинівському університеті. Лише Віктор Петрович з Віктором Олексійовичем у 2018 році презентують в альма-матер вже друге своє видання. Зважаючи на те, що в цей день відзначається день філософії, гість університету привітав присутніх з цим святом, адже не залежно від того, чи є кожен із присутніх філософом за освітою, кожен з нас є філософом у житті, активно розмірковуючи про своє буття і продукуючи цікаві думки.

Презентація книги завершилась її обговоренням. Свої думки про словник висловили перші її читачі, яким судилося стати її рецензентами: доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Валентина Молоткіна, доктор історичних наук, доцент, завідуюча кафедри документознавства Інна Демуз; кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Оксана  Тарапон. Всі вони на високому рівні відгукнулись про видання, відзначивши як його змістове так і поліграфічне оформлення та важливість для українського наукового світу, враховуючи гостру актуальність навколо релігійних питань в нашій країні.

Презентація книги, як і саме видання, надзвичайно цікаве для студентів та викладачів університету, представників державних і релігійних організацій та установ і всіх тих, хто цікавиться історичним минулим України та Української Греко-Католицької церкви. Особливої уваги і позитивної оцінки заслуговує надзвичайно глибока бібліографічна база видання, яка аргументовано підтверджує об’єктивність дослідження і розширює наукову основу дослідження історії  українського греко-католицизму, значна частина якої є маловідома.

Відмітимо, що книгу надруковано у видавництві Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича накладом 300 примірників.

Дане видання є глибоким, фаховим, багатогранним джерелом численних нових, досі невідомих тем і фактів, що набувають сьогодні особливої значущості для об’єктивно-історичного пізнання природи та ідентичності українського греко-католицизму.

У своїх виступах автори презентованої книги відмітили, що, попри те, що робота над запланованим тритомником вже завершено, співпраця творчого тандему продовжується. Вже в скорому часі на нас чекають нові спільні видання від Віктора Петровича та Василя Олексійовича, що відкриють нові сторінки історичних знань для кожного, хто є до них спраглим.

Ольга Науменко