Для того, щоби ЗНО не стало «Знущанням Над Одинадцятикласниками», потрібно до нього бути готовим не лише учням, а й учителям. Адже від правильної та доцільної підготовки залежить 90 відсотків успіху. Незалежно від того, чи ви досвідчений репетитор, чи новачок у цій справі, досконалість не має меж. Чим більше в нас інструментів, тим впевненішими почуватимуться наші учні під час тесту. Про те, як допомогти учням та де шукати натхнення, йтиметься далі.

АУДІЮВАННЯ: ТИПИ ЗАВДАНЬ

Аудіювання (розуміння мови на слух) складається з трьох частин. Кожна частина тесту перевіряє різні навички. Тому потрібно чітко розуміти, який вигляд має завдання і як його виконувати.

Listening for gist – складаємо загальне уявлення про те, що говориться, а також хто говорить, кому й чому, та як вони висловлюють свою точку зору.

Listening for specific information – слухаємо вибірково, лише потрібну нам інформацію. Можна ігнорувати все інше.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.29.31

Listening in detail – відповідаємо, хто, що, де, коли, як, чому, на запитання про те, що ви чули.

Inferential listening – робимо власні висновки про те, що почули.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.29.48

 

ЯК ДОПОМОГТИ?

Наші завдання як вчителів полягають у ознайомленні учнів зі зразками мовлення та побудові/зміцненні впевненості учнів.

Ресурси

Важливо підібрати «правильні» матеріали для прослуховування. Вони повинні бути тематично різнобічними, автентичними, містити різноманітні акценти, відповідати рівню складності. Це можуть бути:

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - grade zno 1

Що робити?

  • З’ясуйте разом з учнями, що потрібно робити з інформацією, яку вони почують.
  • Запишіть завдання до вправи в неправильному порядку. Учні повинні їх упорядкувати. Це допоможе їм заспокоїтися, адже вони точно знатимуть, що потрібно робити.
  • What’s your guess? Перед прослуховуванням покажіть учням яскраві малюнки, карти чи діаграми. Учні вгадують тему(и) тексту. Після цього попросіть їх поставити запитання до аудіофрагменту, а під час прослуховування вони зможуть знайти відповіді на власні запитання.

 

 • Brainstorming & Word webs. Скажіть учням тему аудіофрагменту та попросіть згадати якомога більше слів, які її стосуються. З допомогою учнів намалюйте семантичну павутину (semantic web), звертаючи увагу на зв’язки між словами, темами та підтемами, які можуть з’явитися під час прослуховування фрагменту.

 

  • Gap-fills. Учні заповнюють пропуски в скрипті до прослуховування. Під час самого прослуховування вони бачать, наскільки точними були їхні прогнози.
  • Dictogloss. Підготуйте текст, який містить приклади граматичної форми, яка вивчається. Прочитайте текст учням зі звичайною швидкістю. Учні нотують. Після цього в групах відтворюють текст, використовуючи правильні граматичні структури, і, нарешті, кожна група представляє свою роботу.
  • False Facts Dictation. Вчитель зачитує речення з неправдивою інформацією/помилками, а учні мовчки виправляють помилки та записують правильні варіанти речень. Після цього обговорюють у парах.

 

 • Під час другого прослуховування попросіть учнів записати слова, які належать до певної тематичні групи. Перевірте скрипт, якщо він є.

 

  • Graphic organizers. Роздайте учням таблиці/рисунки/схеми, які підсумовують інформацію з аудіофрагменту, наприклад, зі словами «Who / Where / What / Why». Учні занотовують усе почуте у відповідних колонках.

 

 • Зверніть увагу на linking expressions/devices: so, on the other hand, furthermore, in conclusion тощо. Зупиніть запис після таких висловів і запитайте, що буде далі.
 • Перевіряйте розуміння під час власне прослуховування. Зупиніть запис та запитайте, наприклад, Who said X? Why? What is the topic? Перевіряйте, наскільки логічними є відповіді учня, за допомогою уточнюючих запитань.

 

ЧИТАННЯ: ТИПИ ЗАВДАНЬ

Частина «Читання» – це 4 завдання, які містять:

 

 • multiple choice. Складається з тексту(ів) та запитання, відповідь на яке потрібно обрати із запропонованих варіантів. Зазвичай відповіді пов’язані із певними частинами тексту, але можуть перевіряти розуміння тексту загалом, а також певних слів у контексті.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.34.33

 • matching. У першому завданні потрібно прочитати короткі тексти оголошень, зрозуміти основну ідею та знайти відповідний варіант із запропонованих. В іншому завданні потрібно прочитати текст і звернути увагу тільки на певну інформацію, а потім підібрати відповідний варіант відповіді.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.34.44

 

 

 • gapped texts. У тексті відсутні певні речення/частини речень. Потрібно підібрати фрагмент, який найкраще впишеться в пропуск. У такий спосіб перевіряється розуміння того, як побудовано текст, його організація. У цьому завданні є 2 частини речень, які не стосуються тексту.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.34.56

 

ЯК ДОПОМОГТИ?

Під час уроку ми не завжди присвячуємо час читанню, і такі завдання, як правило, стають домашніми. Проте й час на уроці слід використовувати, щоб: ознайомити учнів із завданнями, розвивати різні навички та стратегії читання, покращити швидкість читання. Для цього потрібно спрощувати завдання й тексти та поступово створювати умови, які будуть максимально наближені до умов складання ЗНО.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - grade zno 2

Що робити?

 • Здебільшого завдання, які використовувалися для підготовки до аудіювання, можна використовувати і для читання (прогнозування, заповнення пропусків, графічні органайзери, семантичні павутини та ін.).
 • Multiple choices. Після прочитання тексту вдруге, попросіть учнів дати відповідь на кожне питання, не використовуючи запропоновані варіанти. Запропонуйте обрати варіант, найближчий до їхньої власної версії. Попросіть пояснити, чому інші варіанти неправильні.
 • Matching tasks. Спочатку запропонуйте учням поглянути на наведені уривки речень. Після цього вони повинні просканувати текст, щоби знайти відповіді. Попросіть підкреслити в тексті вирази з подібним/однаковим значенням, що й у запропонованих варіантах.
 • Gapped texts. Попросіть учнів уважно прочитати текст, звертаючи увагу на речення та слова по обидва боки пропусків. Учні пробують заповнити їх власними словами. Після цього зверніть їхню увагу на іменники, займенники та прикметники в тексті та варіантах відповідей, запитайте, чого вони стосуються. Наприклад, hers, his, their, that, this тощо. Учні обирають варіант відповіді.
 • Зменшіть кількість відволікаючих варіантів відповідей. Наприклад, менше опцій вибору у multiple choice, кількість речень для gap-fill повинна відповідати кількості пропусків.
 • Виділяйте частини тексту, де можна знайти відповіді.
 • Обмежуйте час виконання завдань та забороніть користуватися словниками.

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

У цій частині ЗНО використовується найпоширеніша форма завдання – multiple choice gap-fill, у якій потрібно заповнити пропуски в текстах словами або словосполученнями, обравши правильний варіант із запропонованих. У такому форматі перевіряється знання сталих виразів та словосполучень, точність та доцільність їхнього використання, знання граматики.

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - Snymok ekrana 2019 02 21 v 12.35.14

На що звернути увагу?

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - grade zno 5

 

Що робити?

 

 • Error-correction activities. Це саме той випадок, коли можна й потрібно вчитися на власних помилках. Запишіть на дошці 10–15 прикладів речень із помилками ваших учнів. Дайте учням можливість самостійно їх виправити та пояснити.
 • Grammar Auction. Це аукціон, на якому продаються граматично правильні речення. Роздайте учням по 15 речень із помилками та без. Помилки не повинні бути помітними на перший погляд. Скажіть, що в них є 5000 євро, які вони повинні витратити на придбання найбільшої кількості правильних речень. У групах учні вирішують, які речення правильні та скільки вони готові на них витратити.
 • Snap. За допомогою цієї гри можна тренуватися у використанні сталих виразів, фразових дієслів, ідіом, прийменників із певними дієсловами та ін. У версії TEFL на картках пишуться іменники чи дієслова, а учні намагаються згадати, з чим вони вживаються. Наприклад, якщо на картках написано «breakfast» і «mess», учні вигукують SNAP, тому що обидва слова вживаються з «make».

 

 • Якщо учні дійсно не мають гадки, яка відповідь правильна, слід починати з виключення тих, які точно не підходять. Потім можна здогадатися між тими, що залишилися. Вчитель на цьому етапі повинен не тільки запитувати ‘which is it?’, але й ‘which isn’t it?’, особливо, коли є різні думки щодо того, яка відповідь правильна.
 • Дайте учням завдання із заповненими правильними відповідями. Попросіть їх пояснити, чому інші варіанти не підходять.

ПИСЬМО

Письмова частина ЗНО передбачає open-ended task, у якому учень самостійно створює весь контент. Це може бути лист до друга, офіційний лист, лист-скарга, есе та ін. Незалежно від типу завдання, вчителі повинні пояснити, що є п’ять кроків для його успішного виконання:

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - grade zno 4

Як допомогти?

 • Ознайомити учнів із різними стилями письма, створити власні кліше для кожного з них, вивчити та використовувати.
 • Пошук ідей для написання листа чи твору можна організувати в групах. Найпростіший спосіб: попросіть учнів придумати якомога більше нестандартних способів використання, наприклад, ручки. Чи, наприклад, дайте завдання в групах за певний час придумати та записати на дошці 5 ідей щодо даної теми. Ще одна гра передбачає використання аргументів «за» та «проти». Учні стають один навпроти одного й виказують аргументи на підтримку своєї ідеї. Виграє той, у кого більше аргументів. Розпочніть, наприклад, з аргументів щодо того, хто кращий домашній улюбленець – кіт чи собака?
 • Планувати текст найлегше, якщо вже є певний шаблон. Знаючи його, учні просто записують ключові слова та ідеї до заданої теми.
 • Під час написання використовується вже знайомий шаблон. Тут варто наголосити, що кожен пункт завдання буде окремим абзацом. Цей етап займає найбільше часу.
 • Обов’язково слід залишити час на перевірку. Використовуйте чек-лист:

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів - grade zno 3

Пам’ятайте, що підготовка до ЗНО не повинна сильно відрізнятися від звичайного уроку, а на звичайному уроці також можна готуватися до такого серйозного іспиту, і для цього є багато цікавих способів. Завдання, які на перший погляд бувають лише на екзаменах, можна виконувати й на звичайних заняттях. А ще успіх ваших учнів залежить від вашої впевненості, конструктивного feedback та вміння мотивувати. Що може бути краще, ніж слова вдячності та почуття ейфорії після успішного складання ЗНО? Хіба що процес підготовки до нього!

Ще більше корисного можна дізнатися  на наших тренінгах для вчителів у Grade Education Centre, на курсах Celta та Celt p/s, а також з нашої щотижневої розсилки для викладачів англійської мови. Крім того, 23-24 лютого в Києві відбудеться конференція 6th SOVa — Grade Teacher Training Day на якій заплановано декілька доповідей про підготовку до ЗНО, а також дуже багато інших цікавих виступів. Використовуючи код GRADEISGREAT ви отримаєте знижку на квиток.

 

Коментарі закриті.