Викладачем циклової комісії готельно-ресторанної справи Львівського кооперативного коледжу економіки і права коледжу Надією Ділай  та керівником відділу активних продажів керуючої компанії Reikartz Hotel Group (м. Київ), Христиною Кагуй було проведено у групі ГРС-17 відкрите бінарне заняття на тему: «Правила користування готелями і надання готельних послуг» з навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в туристичних комплексах і готелях». Христина Кагуй очолює продажі готельних послуг 36 готелів мережі, що працюють саме в Україні

Мета заняття: засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг, сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності в Україні, набуття знань з класифікації готельних підприємств в Україні, опанування практичними навичками визначення категорії вітчизняних готелів згідно з діючими нормативами та національними стандартами.

В процесі проведення заняття,  значна увага приділялась ознайомленню студентів з Наказом ДТАУ  «Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг».

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладачі, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносили інформацію до студентів, підтримували з ними діалог та впродовж заняття організовували закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями. Заняття було цікавим як студентам, так і присутнім. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагогів до проведення заняття.

На завершення заняття викладачі підвели підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася. У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих ситуацій та технічних засобів навчання. Заняття проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягло своєї мети, отримало схвальну оцінку у присутніх і відповідає сучасним вимогам освітньої діяльності.

Проведення таких занять дає змогу викладачам значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навички, роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці. Отримана інформація дозволить  значно підвищити пізнавальний інтерес студентів.

 

Матеріал підготував Михайло Голубка, прес-секретар по роботі зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *